Mobilbanken som kundens økonomiske PT

Mobilbanken har lenge vært en enkel speiling av nettbanken. Vi ser nå en utvikling hvor det vokser frem rendyrket mobilbankfunksjonalitet som gir brukerne et bredere spekter av verktøy for å holde styr på privatøkonomien.

Mobilbanken som viktig virkemiddel

De fleste av oss kan enes om at det å holde styr på pengene sine er viktig, men det er ikke dermed sagt at det er noe vi ønsker å bruke mye tid på.

En undersøkelse vi utførte høsten 2019 viser at 83 prosent av nordmenn bruker mindre enn én time i uken på å organisere og styre egen økonomi og at én av fire 18-29-åringer overhodet ikke bruker noe tid på dette. Dette ønsker heldigvis mange banker å  løse.

Et sveip eller tastetrykk i mobilbanken skal nå kunne gi forbrukere bedre oversikt over egen økonomi. I januar lanserte DNB en funksjon som kategoriserer forbruket slik at kunder kan se hvor mye penger de har brukt i ulike butikker eller på ulike tjenester i løpet av en periode. DNB har uttalt at  de nå ser på muligheten for at kunder kan endre kategorier, og tagge ting. Skal man for eksempel arrangere et bryllup eller en guttetur, så kan man tagge dette og få oversikt over hvor mye man har brukt på dette.

Statisk informasjon gir begrenset nytteverdi

PSD2 og kontoaggregering er nærmest blitt spådd til å revolusjonere mobilbanken. Vår undersøkelse viser derimot at folk flest bryr seg lite om å holde oversikt over kontoer hos andre banker. Hele tre av fire nordmenn svarer at de ikke er interessert i en tjeneste som muliggjør dette.

Sett i sammenheng med at nordmenn i snitt kun har 1,9 aktive bankforbindelser så er det ikke rart at kundene stiller seg uforstående til nytteverdien av en kontovisning på tvers av banker. I tillegg mener vi at funksjonalitet som kun viser historisk informasjon gir begrenset nytteverdi. DNBs «Penger til overs», som viser disponibelt beløp etter at regninger og trekk har forfalt, er et eksempel på en tjeneste som lykkes med å omdanne generell informasjon til handlingsorientert innsikt.

Gi kundene nye verktøy

Vel vitende om at de færreste av oss ønsker å bruke mye tid på å styre privatøkonomien, bør bankene utvikle digitale løsninger som bidrar til myndiggjøring av brukerne. Funksjonalitet som kun viser og sammenstiller informasjon, og som krever mye involvering fra brukernes side, tror vi vil gi begrenset nytteverdi. Mens personaliserte løsninger som predikerer eller automatiserer handlinger på vegne av brukeren vil oppleves som et kjærkomment tilskudd.

Flere banker er i ferd med å lansere en løsning som gir oversikt og mulighet til å administrere abonnementer, som Spotify eller VG Pluss, direkte i mobilbanken. Funn fra vår kundeundersøkelse viser at denne funksjonaliteten er den nest mest foretrukne funksjonaliteten av de totalt syv verdiøkende mobilbanktjenestene som ble presentert. Særlig er det de under 30 år som er interessert i en tjeneste som hjelper dem med å holde styr på strømmetjenestene sine, hvorav hele 54 prosent er positive til en slik tjeneste.

Selv om vi stiller spørsmålstegn til nytteverdien av PSD2, og spesifikt kontoaggregering, bidrar direktivet heldigvis til at det vokser frem ny funksjonalitet som skal hjelpe kundene med å holde styr på pengene sine.

Vi tror vi er et stykke unna en situasjon der enkelte aktører opparbeider seg konkurransefortrinn  på grunnlag av sine digitale nyvinninger, men det er helt klart i forbrukernes interesse at stadig flere jobber for å komme dit.

Av Stefan Astroza, analysesjef i Cicero Consulting


Dette innlegget ble først publisert i Cicero Markedsrapport Bank April 2020. Nysgjerrig på våre markedsrapporter? Ta kontakt stefan.astroza@cicero.no