Sparebanker i ny fintech-drakt

Det er interessant å se at sparebanker inntar nye utfordrerposisjoner. Dette er posisjoner vi lenge har ventet at fintech-selskapene skulle befeste. Selvbetjente boliglån til markedsledende renter står i fokus når et knippe aktører satser på nasjonal vekst. Vi mener at timingen ikke kunne vært bedre.

Megatrender setter fart på utviklingen

Et utviklingstrekk som vi ser at preger bankmarkeder rundt om i verden, er etablerte bankers lansering av nye digitale banksatsninger under nytt merkenavn. Nå aktualisert med Himla fra Fana Sparebank, tidligere med Bulder Bank og før det Nybygger.no. En utvikling som i hovedsak er drevet frem av digitaliseringen og endret kundeadferd.

Fintech-selskaper rundt om i verden har bevist at det fra et teknologisk perspektiv er «enkelt» å bygge et heldigitalt og skalerbart bankkonsept på relativt kort tid. Disse aktørene støter derimot på større barrierer knyttet til regulatoriske byrder og tilgang på kapital, enn hva de gjør på teknologisiden.

For de etablerte bankene er det ofte motsatt, og fremveksten av fintech-aktører har trolig gitt de etablerte mye inspirasjon og nye perspektiver når det kommer til hvordan ny teknologi kan brukes i utviklingen av digitale banksatsninger. Ettersom de etablerte ofte sliter med gammel «legacy», som kan skape barrierer for rask innovasjon, så gjør de også smart i å utvikle egne subbrands tett opp mot egen organisasjon. På den måten kan de unngå å bli tynget ned av en tungrodd organisasjon.

Oversikt over et knippe subbrands fra USA, Storbritannia og Norge
Digitalisering visker ut geografiske grenser

Bulder, Himla og Nybygger er alle konsepter lansert av regionale sparebanker med vekstambisjoner. Hypotesen, som vi mener ligger til grunn for disse lanseringene, er at digitalisering visker ut geografiske grenser, samt at lokal tilhørighet og fysisk betjening blir mindre viktig for enkelte kundegrupper fremover. Ved å lansere subbrands så kan ellers geografisk avgrensede sparebanker nå ut til hele Norges befolkning. Samtidig som de under nytt merkenavn unngår at morbankens navn fremstår som en barriere for målgrupper utenfor det primære nedslagsfeltet.

Digitalt + billig + korona = suksess?

Det er ikke overraskende at selvbetjening og automatiserte prosesser står i fokus når nye bankkonsepter lanseres. Ikke bare står det i stil med hvordan kundene ønsker å betjene sitt bankforhold. Det er også et essensielt premiss dersom banken skal kunne levere på det absolutt viktigste konkurranseparameteret – nemlig markedsledende priser.

En av grunnene til at fintech-selskaper ikke har lykkes med å skalere sin virksomhet i Norge mener vi delvis kan knyttes til et mangelfullt produkttilbud. Verdiforslaget blir vesentlig begrenset når du som aktør ikke kan tilby et så essensielt finansielt produkt som boliglån. Derfor blir det nå spesielt interessant å følge mottakelsen til subbrands, som tilbyr nettopp heldigitale boliglån til markedsledende renter.

Mye renteendringer, kombinert med medienes skriverier om boliglånsrenter og hjemmekontor-tider, bør være fordelaktig for lavpriskonseptene. Derimot så er det ikke dermed sagt at kundene vil strømme til disse tilbudene i all uoverskuelig fremtid. Bank er og forblir lavinteresse. Derfor tror vi kundevekst vil koste – og da i form av markedsføringskroner.

Rett timing

Det er på ingen måte en garanti for at et lavpriskonsept under nytt merkenavn, og med en digital innpakning vil føre til enorm kundevekst. Lavpriskonsepter er også ensbetydende med lave marginer, i tillegg til at det eksisterer en åpenbar fare for å kannibalisere på morbankens virksomhet.

Derimot så har de sparebankene, som nå våger å henvende seg til markedet, i en ny drakt og innpakning, etter vår mening truffet riktig på timingen. Digitaliseringstakten forventes å øke i lys av koronakrisen. Den siste tiden har tvunget flere forbrukere til å ta i bruk selvbetjeningsløsninger. Dette kan ha gjort mange, som tidligere har vegret seg for å løse sine bankbehov på egenhånd, bedre i stand til å betjene seg selv gjennom digitale kanaler. En utvikling som helt klart kan tale til nye heldigitale bankers fordel.

Av Stefan Astroza, analysesjef i Cicero Consulting


Dette innlegget ble først publisert i Cicero Markedsrapport. Nysgjerrig på våre rapporter? Ta kontakt stefan.astroza@cicero.no