Test av kjøpsløsning innboforsikring

I vår analyse av forsikringsselskapenes kjøpsløsning for innboforsikring troner Gjensidige, Storebrand og If på pallen.

De største er best

Inntrykket vi sitter igjen med etter å ha testet 12 kjøpsløsninger for innboforsikring er at de største aktørene har de mest brukervennlige løsningene. Flere av de mindre aktørene har størst forbedringspotensial, men med små grep kan de forbedre brukeropplevelsen betraktelig. Basert på kriteriene vi har lagt til grunn (se lenger ned) er det Gjensidige som vinner testen, etterfulgt av Storebrand og If. Dette er selskaper som også utmerket seg i vår test av kjøpsløsning for bilforsikring.

Gjensidige vinner

Gjensidige topper vår sammenligning av kjøpsløsning på innboforsikring. De har en svært brukervennlig kjøpsløsning og skårer høyt på alle parameterne som er lagt til grunn i testen. Storebrand og If hevder seg i teten med sine enkle og brukervennlige løsninger. De tre aktørene leverer høyt på en rekke områder. I tillegg til å ha en lett tilgjengelig chatløsning, så går det fort å hente pris. Det er lett å gjøre endringer underveis og navigere i løsningen, og det er enkelt å se hvordan ulike valg påvirker prisen. Det trekker også opp at løsningene er informative og at det er enkelt å sammenligne de ulike dekningstypene. Selskapenes løsninger er vurdert langs dimensjonene; informasjon, funksjonalitet og design

Landkreditt får lavest score

Landkreditt Forsikring kommer dårligst ut i vår sammenligning. De trekkes blant annet for at deres løsning fremstår som mindre moderne og for at de ikke har en løsning tilpasset mobil.

Codan og KLP havner blant de tre dårligste. Codan har en god fremstilling av dekninger, pris og detaljer om forsikringen i handlekurven. De får pluss for at de har en progresjonslinje som viser hvilket steg man er på i kjøpsprosessen, men den fungerer ikke optimalt når man skal bruke den for å navigere i løsningen. I tillegg er løsningen langt tregere sammenlignet med andre i utvalget, og et noe “uryddig” design trekker ned.

KLP skårer høyt på en rekke parametere. De får blant annet pluss for at de viser en dynamisk pris gjennom alle stegene og lar kunden beregne innbosum. Selskapets løsning hadde blitt rangert høyere dersom de hadde hatt en chatløsning tilgjengelig. I tillegg trekkes de for stor tekst og få valg per side, som gjør det noe vanskelig å navigere i løsningen-


Metode

I analysen har vi vurdert hvor enkelt det er å kjøpe bilforsikring i aktørenes kjøpsløsninger – på desktop og mobil. For å avdekke brukervennligheten har vi vurdert kjøpsløsningene langs tre dimensjoner; hvor god informasjon løsningen gir, hvor funksjonell den er og designet på løsningen. Innen hver dimensjon er det en rekke parametere som er gitt en vekting. Aktørene har blitt gitt poeng på hver parameter. Basert på poengsum innen hver dimensjon og totalsum er det blitt gitt et terningkast.

En nærmere beskrivelse på hva vurderingen i hver enkelt dimensjon innbefatter:

Informasjon

Bruk av forhåndsfylte felt, menyer, og tekst- og spørsmålsbokser som forklarer hva slags informasjon som skal legges inn. Hvordan dekninger og vilkår presenteres og hvorvidt pris presenteres slik at kunde kan se hvordan ulike valg påvirker prisen. Vi ser også på tilgjengeligheten av vilkår og informasjon om hvordan personopplysninger behandles, og om kunden kan få opp en liste over detaljer i forsikringen på siste steget.

Funksjonalitet

Tilgjengelighet på åpen side og hvorvidt løsningen krever utfylling av antall inputfelt over eller under gjennomsnittet, hvorav 13,5 inputfelt regnes som snittet. Om opplysninger om boligen innhentes automatisk fra offentlige registre, om løsningen har en innbokalkulator tilgjengelig og hvor enkelt det er å gjøre endringer. Tilgjengeligheten av chat-løsning, samt muligheten for å lagre tilbudet og legge til flere forsikringer i handlekurven vurderes også.

Design

Vurdering av løsningens visuelle uttrykk og hvordan pris, dekninger og detaljer om forsikringen fremstilles. I tillegg ser vi på om den er tilpasset mobil.

Interessert i mer informasjon eller ønsker ditt selskap en gjennomgang av testen? Ta kontakt på e-post elisabeth.solberg@cicero.no