Et tilbakeblikk på 2020

2020 er annerledesåret vi sent vil glemme. Til tross for usikkerhet, endrede rammebetingelser og hjemmekontor opplever vi en bank- og finansbransje som på rekordtid har tilpasset seg en ny hverdag. Det er nok mange bransjekollegaer som vil si seg enige at aktivitetsnivået i 2020 har vært høyere enn noen sinne.  Dog med endel aktiviteter vi ikke hadde planlagt for.

Vi i Cicero har heller ikke ligget på latsiden. Dette er noe av det vi har brukt tiden vår på i året som nå snart er i ferd med å avsluttes:

 • Publisert 28 markedsrapporter om det som rører seg innen bank- og skadeforsikringsmarkedet
 • Publisert en trendrapport om fremtidens bankbransje sammen med Ciceros morselskap, Itera, og Dagens Næringsliv (link)
Vi har sammen med Itera og DNX laget en trendrapport om fremtidens bankbransje
 • Publisert en 100-sider rapport om konkurransesituasjon og kundebehov i SMB-markedet i bankbransjen (link)
 • «Bransjesnakket» med 45 gjester i 21 podcast-episoder (link)
 • Hatt faste kommentarer i Shifter og Finanswatch (link)
 • Publisert en rekke innlegg på cicero.no der vi kommer med våre perspektiver på utviklingen innen bank og forsikring (link)
 • Holdt 30+ foredrag om sentrale utviklingstrekk innen bank og finans for våre kunder og bransjen
 • Rådgitt våre kunder i sin digitaliseringsreise og bidratt til å utforske nye forretningsmuligheter
 • Satt bærekraft skikkelig på agendaen, både internt og eksternt
Vi har «bransjesnakket» med 45 gjester i 21 podcast-episoder i vår podcast Under-lupen. Fv: Kristian Enger og Stefan Astroza

Dette er noe av det vi skal ha fokus på ved starten av det nye året 2021:

 • Vi jobber nå med en omfattende mobilbankrapport hvor vi kårer Norges beste mobilbank og fremlegger unik kundeinnsikt som lanseres i Q1
 • Vi har planer om å lansere en dybderapport med fokus skadeforsikringsmarkedet i Q1
 • Vi har planer om å lansere en kvartalsvis markedsrapport med fokus på pensjon- og sparemarkedet i løpet av 2021

Ciceros ambisjon vil fortsatt være å være ledende innenfor å levere produkter og tjenester til bransjen som helhet. Men fokus for 2021 vil også være å jobbe for å møte enkeltaktørers behov. Sammen med vårt eierselskap Itera har vi derfor lansert kompetansemiljøet Smart Banking, som jobber med de strategiske og forretningsmessige mulighetene digitalisering og ny teknologi skaper. Og vi har allerede rukket å bli anerkjent som en av Europas ledende tjenestetilbydere innen bankbransjen av Banking CIO Outlook (link).

Vi ser frem mot 2021 med både spenning og ydmykhet. Takk for godt samarbeid i året som har gått.

Vi ønsker deg en herlig julefeiring og alt det beste for det nye året!

Julehilsen fra oss i Cicero Consulting.