Vi tar tempen på bilforsikring

Forsikringsselskapenes største produkt, bilforsikring, trues av nye trender innen mobilitet. Dette skaper nye samarbeid, men utfordrer også hvordan forsikring tilbys. Det er fortsatt en overhengende fare for at bilprodusenter vil gjøre sin inntreden i forsikringsmarkedet og at flere vil tilby bilabonnementer der forsikring blir et biprodukt. Og hvordan vil den økende andelen elbiler endre markedsdynamikken?

Gjensidige er størst, men de små tar innpå
Bilforsikring er det mest lønnsomme forsikringsproduktet for forsikringsbransjen i dag. Ifølge tall fra Finans Norge stod personbil for 45 prosent av inntektene for forsikringsbransjen i 2019. Antall personbil-forsikringer har hatt en jevn utvikling de siste årene, fra 2,1 millioner i 2000 til 3,1 millioner i 2019.

Gjensidige er fortsatt størst i markedet for privat bilforsikring med nesten en fjerdedel av markedet, foran If og Fremtind. De fire største har over 75 prosent av markedet, viser tall for 2019. Dersom vi ser på prosentvis vekst i premieinntekter for tredje kvartal 2020, er det utfordrere som Storebrand og KLP som kan vise til høyest vekst. Derimot viser markedsledere som Gjensidige og Fremtind at de fortsatt klarer å gjøre mer enn bare å forsvare sine markedsandeler. Begge kan vise til en vekst som er høyere enn den totale veksten i perioden.

Kilde: Finans Norges premiestatistikk for tredje kvartal 2020.
Tallene viser prosentvis endring i bestandspremie innen privat bilforsikring

Forsikringsselskaper tvinges til å tenke nytt
Endringer innen mobilitet truer lønnsomheten innen bilforsikring og tvinger forsikringsselskaper til å tenke nytt rundt hvordan deres mest lønnsomme forsikringsprodukt tilbys. Bransjeglidning og delingsøkonomi gjør at to sentrale trender viser seg innen markedet for bilforsikring; 1) bilforsikringen tilbys via andre og 2) andre «value-adds» integreres i bilforsikringen.

I 2020 har vi også sett eksempler på at bilprodusentene ønsker å ta del i det nye økosystemet innen mobilitet

Delingsøkonomien utfordrer eierskapet til bil
En undersøkelse fra Fremtind i 2019 viser at norske personbiler gjennomsnittlig kun brukes 3,2 prosent av tiden. Det er dermed ingen tvil om at det er økonomiske og miljømessige gevinster å hente ut ved at færre eier egen bil. Forsikringsselskaper inngår partnerskap med aktører som satser på bildelingstjenester og bilabonnementer. En kartlegging vi har utført viser at det er de største forsikringsselskapene som har sikret avtaler med aktører som tilbyr slike ordninger.

I 2020 har vi også sett eksempler på at bilprodusentene selv ønsker å ta del i det nye økosystemet innen mobilitet. Volvo lanserte i februar bilabonnementet Care by Volvo med forsikring fra Volvia Forsikring, som har If som forsikringsgiver.En kartlegging vi har gjort av ulike partnerskap forsikringsselskaper har inngått med aktører innen mobilitet

Fra PM til BM og fra objekt til subjekt
Gjennom bildeling og bilabonnementer tilbyr ikke forsikrings-selskapene lengre bilforsikring direkte til kunden, men via andre aktører som vokser frem innen dette nye økosystemet. Her tilbys forsikring som en del av en pakke, noe som gjør bilforsikring til et biprodukt som tilbys sammen med andre tjenester innen bilhold.

For forsikringsbransjen gir det nye mobiltetsmarkedet endringer i kundeforhold og (mulig) redusert premievolum, ved at det blir et ekstra ledd mellom dem og sluttbrukeren. Når det blir mindre viktig å eie egen bil utfordres også forsikringsbransjens tradisjonelle modell der forsikringen følger bilen og ikke personen. Endringer innen mobiltet kan dermed radikalt endre hvordan bilforsikring tilbys i fremtiden.

Eierkulturen i Norge står sterkt, og særlig bildelingsplattformer har slitt med å få fotfeste i mer spredtbygde strøk der eierskapet til bil står sterkere. Schibsteds bilundersøkelse 2020 viser også at det fremdeles er fire av fem som foretrekker å eie egen bil. Vi tror derimot at dette kan endre seg i fremtiden, og at dette er noe forsikringsbransjen må være tidlig ute med å tilpasse seg.

Bransjen tilpasser seg endringer innen transport- og betalingsvaner
Den andre trenden vi ser innen mobilitet er at forsikringsselskapene integrerer verdiøkende tjenester fra tredjeparter eller at de gjennom oppkjøp begynner å eie større deler av verdikjeden selv. Et interessant grep fra Fremtind er at de gjennom oppkjøpet av Fjellinjen Utsteder AS, og sine to eierbanker DNB og Sparebank 1, skal tilby bompengeabonnement i mobilbanken. Det kan tenkes at de i fremtiden vil koble på andre betalbare tjenester innen bilhold som parkering i et slikt abonnement. Et annet eksempel er If som i fjor kjøpte opp Viking redningstjeneste for å gi sine kunder enda bedre hjelp når de trenger det, enten kunden eier, leier eller har et annet bilforhold. Nå skal det sies at veihjelp inkludert i bilforsikringen ikke kan sies å være noe unikt, men dette er et tydelig signal fra If om at de vil eie større deler av verdikjeden innen mobilitet selv.

Bilprodusenter utgjør fortsatt en trussel for forsikringsbransjen
En annen trussel forsikringsselskaper står overfor innen bilforsikring er den overhengende faren for at bilprodusentene selv vil tilby bilforsikring eller selv forsikrer sine bilflåter gjennom en stor forsikringsaktør. Om sistnevnte inntreffer vil det potensielt være noen få selskaper som vil kunne låse inn markedet for bilforsikring. I dag er Tesla den eneste bilprodusenten som har gått inn i forsikringsmarkedet. De har lansert bilforsikring i USA. Forsikringen skal kunne kjøpes digitalt på under to minutter og selskapet garanterer 20 prosent lavere priser enn hva tradisjonelle aktører kan tilby. Foreløpig har ikke Tesla lansert bilforsirkingen sin i Europa, men nylig ble det kjent at de nå tester ut tjenesten mobilt verksted her til lands. At en mekaniker rykker ut til der du måtte befinne deg for å reparere bilen din er ikke ulikt fra hva forsikringsselskapene tilbyr gjennom bilforsikringen, men det er interessant at Tesla velger å gjøre dette selv under egen merkevare.

En interessant nyhet den siste tiden er at Volvo har sagt opp sin avtale med Bilia, som er den største forhandleren av Volvo i Norge. Volvo ønsker med det å øke direktesalget av nye biler og å ha mer direkte kundekontakt, så vil tiden vise om Volvo vil utfordre forsikringsbransjen, på samme måte som Tesla nå gjør i USA.

Teslas uttalelser bør få forsikringsselskapene til å frykte hva som vil skje om bilprodusentene selv tar eierskap til dataen innebygget i bilen

Hvem eier dataen i bilen?
Tilgang på sanntidsdata fra bilene er foreløpig noe bare Fremtind og Tryg har begynt å utforske i det norske markedet gjennom sine satsninger på smart bilforsikring. Fremtind lanserte tidligere i år Smartbil, en helt ny app som erstatter Spinn-appen og smartpluggen som tidligere måtte installeres i bilens diagnoseport. Mens den opprinnelige løsningen til SpareBank 1 Forsikring, Spinn ga kunder rabatt på opptil 15 prosent av forsikringsprisen, basert på kjøredata hentet via smartpluggen, så skal den nye versjonen bruke mobiltelefonen som sensor. Fordelen med å bruke mobilen som sensorer er at den i mye større grad vil være oppdatert til enhver tid. I tillegg kan forsikringen tilbys elbilkunder, som i mindre grad har en slik diagnoseport.

Teslas hevder nettopp at at de kan levere lavere priser på grunn av deres unike tilgang på data fra bilene. Teslas uttalelser bør få forsikringsselskapene til å frykte hva som vil skje om bilprodusentene selv tar eierskap til dataen innebygget i bilen.

Etablerte norske forsikringsselskaper nyter høy tillit
Foreløpig er det lav villighet til å ville kjøpe forsikring fra ikke-tradisjonelle forsikringsaktører som bigtechs eller bilprodusenter. Kun 15 prosent av nordmenn sier seg i dag villige til å gjøre dette, ifølge World Insurance report fra Capgemini. Dette er godt nytt for norske forsikringsselskaper som i dag kan sies å nyte høy tillit blant nordmenn.

Uansett om forsikringsselskapene bør frykte Tesla eller ei, så er det disse aktørene norske forsikringselskaper vil sammenlignes mot fremover

Selv om byttetakten blant forsikringskundene kan sies å være lav, så er bilforsikring det mest konkurranseutsatte produktet. Villigheten til å kjøpe forsikring fra ikke-tradisjonelle aktører kan tenkes at vil øke etter hvert som millenniumsgenerasjonen vokser opp. Uansett om forsikringsselskapene bør frykte Tesla eller ei, så er det disse aktørene norske forsikringselskaper vil sammenlignes mot fremover. Om Tesla gjør det mulig å hente pris på under to minutter stiller dette nye krav til forsikringsselskapenes digitale løsninger.

Her er også aktører som Instabank og Digisure med på å sette en ny standard når de lanserer en løsning som gjør det mulig å hente ut forsikring på to minutter og sammenligne pristilbudet opp mot hva kunden betaler i nåværende forsikringsselskap.

Hva vil skje når andel utslippsfrie biler vil øke?
En annen utvikling innen mobilitet er den økende andelen elbiler i Norge. Norske myndigheter er tydelige på at det kun skal selges nye utslippsfrie biler i Norge innen 2025 og Gjensidige spår at halvparten av deres forsikrede biler vil være elbiler innen 2029. Om ikke det blir Tesla, så tror vi nye aktører vil forsøke å ta en bit av dette markedet.

Markedsleder Gjensidige har signalisert til markedet at de har satt opp pris på elbiler på grunn av hyppigere skadefrekvens og dyrere reparasjoner forbundet med slike biler. Dette bekreftes av vår prissammeligning innen bilforsikring, som viser at Gjensidige er ca. 40 prosent dyrere enn billigst aktør Frende i sammenligningen av Tesla S (2017) for testkunde i voksen og senior-segmentet. Mens markedsleder Gjensidige setter opp prisene, så posisjonerer andre seg i dette markedet gjennom å lansere egne elbilforsikringer. Codan har lansert en egen elbilforsikring i samarbeid med Tesla Norge, mens KLP i februar lanserte grønn bilforsikring som skal være bedre tilpasset egenskaper ved en elbil. Sistnevnte er en utfordrer, som i selskap med Storebrand, kan vise til høyest prosentvis vekst i premieinntekter innen privat bilforsikring for tredje kvartal sammenlignet med samme periode i fjor.

Basert på endringene vi ser i mobilitetsmarkedet, mener vi de største forsikringsselskapene i Norge må regne med å få mer konkurranse på sitt mest lønnsomme forsikringsprodukt fremover og at lønnsommheten vil presses ned. De risikerer at bilforsikring i større grad leveres som et biprodukt via andre aktører i fremtiden, som følge av endringer knyttet til bileierskap og at stadig flere vil dele eller eie bil.

Av Elisabeth Solberg, Analyseansvarlig forsikring i Cicero Consulting.

Dette innlegget ble først publisert i Cicero Markedsrapport. Nysgjerrig på våre rapporter? Ta kontakt stefan.astroza@cicero.no