Instabank og Digisure lanserer Instabank bilforsikring

Instabank har i samarbeid med Digisure lansert bilforsikring. Deres løsning gjør det mulig for kundene å sammenligne tilbudet de får fra Instabank mot prisen de betaler i sitt nåværende forsikringsselskap. Ved bruk av BankID kan prisen man betaler i dag enkelt sammenlignes med pris fra andre tilbydere, som Gjensidige, If, Fremtind (Sparebank 1) og Tryg. Ifølge Instabank er det ikke nødvendig å huske registreringsnummer eller annen detaljert informasjon om bilen. Med en sømløs digital løsning skal kunder få pris på under ett minutt og kunne bytte til dem på to. Men er en god digital løsning og lovnaden om lavere pris nok for å lokke kunder til å tegne bilforsikring hos en digital bank?

Tribes falitterkæring demonstrerte hvordan det nærmest er en umulig oppgave å skape en revolusjon i bransjen, selv med en forretningsmodell som bygger på å skape økt transparens i markedet. Så hvorfor skal Instabank ha bedre sjanse til å lykkes i dette markedet enn Tribe?

Vil de lide samme skjebne som Tribe Venneforsikring?
Instabanks og Digisures nye satsning innen bilforsikring, der de skal gi et bedre tilbud enn hva kunden har i nåværende forsikringsselskap, kan minne mye om konseptet Tribe prøvde å utfordre forsikringsbransjen med. I tillegg til å bruke eksisterende kundebase for å tiltrekke seg nye kunder med lav risiko, så skulle de ved å hente ut kundens forsikringsavtale fra konkurrerende forsikringsselskap garantere lavere pris. Med snaue 2 500 kunder i porteføljen etter tre år innså de at det var for tøft å være en liten utfordrer i det norske markedet. Tribe innså at det lå et større potensial i å lisensiere ut teknologien som gjør det mulig å hente ut kundens forsikringsavtale fra konkurrerende forsikringsselskap på minutter. Tribes forsikringskunder ble overført til Yetz Forsikring og grunderne av Tribe etablerte selskapet Intellitech.

Tribes falitterkæring demonstrerte hvordan det nærmest er en umulig oppgave å skape en revolusjon i bransjen, selv med en forretningsmodell som bygger på å skape økt transparens i markedet. Så hvorfor skal Instabank ha bedre sjanse til å lykkes i dette markedet enn Tribe?

Vil kunder flytte sin bilforsikring til en digital bank?
Fordelen til Instabank er deres eksisterende kundebase. Siden oppstarten i 2016 har den digitale banken fått 50 000 kunder. Deres tjenestetilbud har tradisjonelt vært forbundet med usikrede lån, men den siste tiden har de tatt noen nye strategiske veivalg. De stoppet opp salg av tradisjonelle forbrukslån i den tidlige fasen av pandemien og lanserte tidligere i år et låneprodukt som gjør det mulig for lånetaker å låne opptil 1,5 millioner kroner med pant i boligen. I tillegg tilbyr de i dag sparekonto og forsikringer som tannhelseforsikring og betalingsforsikring, og har tatt en ny posisjon som paytech -partner for næringslivet.

Foreløpig har Instabank et ganske snevert tilbud av forsikringer. Spørsmålet blir om lavere pris er nok for å lokke deres eksisterende kunder til å flytte bilforsikringen over til dem, når mange kunder i dag foretrekker å samle sine forsikringer i samme selskap.

Digisure ønsker å redefinere forsikringspartnerskap
Det er Digisure som formidler forsikringen som leveres gjennom Instabank. Digisure retter seg, i likhet med Intellitech, mot bedriftsmarkedet med sin forsikringsteknologi. Men der Intellitech skal hjelpe etablerte forsikringsselskaper med å onboarde kunder, så bygger Digisures forretningsmodell på en antagelse om at aktører utenfor forsikringsbransjen kan gjøre en vel så god jobb som tradisjonelle forsikringsselskaper. Med en “insurance-as-a-service”-løsning ønsker de å hjelpe store selskaper utenfor forsikringsbransjen med å sette opp egne forsikringsløsninger slik at de kan selge forsikring under egen merkevare gjennom white labeling. De har blant annet latt seg inspirere av Ica-konsernet og Tesco i Sverige, som er dagligvaregiganter med egne forsikringsselskaper. Gjennom bruk av teknologi og automatisering skal de kunne tilby lavere pris til sluttkunder.

Utfordringen for Instabank blir å motivere nordmenn til å ta i bruk løsningen og sammenligne sitt forsikringstilbud. 

På samme måte som det viste seg at nordmenn var skeptiske til å kjøpe forsikring fra Rema 1000, så tror vi mange nordmenn vil være skeptiske til å kjøpe forsikring fra en digital bank, som tradisjonelt har vært forbundet med forbrukslån. Forsikring handler om tillit og trygghet – noe som gir de kjente og store merkevarene innen forsikring unike fortrinn. I tillegg er forsikring lavinteresse, og det er vanskelig å få kundene til å røre på seg. Utfordringen for Instabank blir å motivere nordmenn til å ta i bruk løsningen og sammenligne sitt forsikringstilbud. 

Ikke nødvendige å huske mange detaljer om bilen for å få pris
Der samtlige forsikringsselskaper ber kunde fylle ut mange detaljer om bilen og dens egenskaper, så er det ikke mange felt som må fylles ut for å få pris i Instabanks løsning. De lover at kunden ikke skal trenge å fylle inn registreringsnummer og andre detaljer om bilen for å få pris. Vi fikk imidlertid erfare at løsningen ikke klarte å hente opp opplysninger om bilen kun ved hjelp av personnummer og navn, og ble bedt om å fylle inn registreringsnummer.

Vi syns likevel at utfylling av fire input felt for å få et pristilbud er med på å sette en ny standard for digitalt kjøp av bilforsikring. Foreløpig kan pristilbudet kun sammenlignes opp mot hva kunder har hos de fire store forsikringsselskapene, som i dag dominerer over 70 prosent av markedet. Dessverre møtte vi på utfordringer med å hente ut tilbudet til vår testkunde, som i dag har sin bilforsikring fra Tryg. La oss håpe at dette kun er tekniske utfordringer og at de snart klarer å få på plass sammenligninger mot øvrige forsikringsselskaper.

Vi har testet prosessen med å tegne bilforsikring hos Instabank

Ny aktører driver frem digitaliseringen i bransjen
Selv om vi ikke tror at Instabank vil utgjøre noen stor konkurrent for norske forsikringsselskaper på kort sikt, så er det likevel slike aktører som, sammen med Tillit, Hedvig og Revolut, er med på å drive frem digitaliseringen i bransjen. Mens byttetakten innen forsikring fortsatt er lav, så viser årets EPSI studie til at nordmenns krav og forventninger til digitale løsninger kan ha økt som følge av at koronapandemien har tvunget flere til å utvikle sitt digitale forsikringsforhold med sitt forsikringsselskap. Årets World InsurTech Report 2020 viser også at selv om nordmenn ikke er like åpne for BigTech-aktører og mer utradisjonelle forsikringsleverandører som på det globale markedet, så er det tegn til at norske kunder aktivt søker seg mot de mest digitale aktørene på jakt etter forsikringsprodukter gjennom covid-19-pandemien.

Digtale utfordrere er med på å sette en ny standard for digitalt kjøp av forsikring og å skape økt transparens i markedet. Vi tror likevel det vil være vanskelig å lykkes som ny aktør i markedet uten å skulle; 1) bruke enorme summer på markedsføring, 2) skille seg enda tydeligere ut eller 3) tilby en større bedde i sin forsikringsportefølje.

Av Elisabeth Solberg, Analyseansvarlig forsikring Cicero Consulting.

Dette innlegget ble først publisert i Cicero Markedsrapport. Nysgjerrig på våre rapporter? Ta kontakt stefan.astroza@cicero.no