10 år med perfekte rammebetingelser, hva nå?

Etter andre verdenskrig var det ca. 600 sparebanker i Norge. I dag er disse bankene blitt til 94 konkurransedyktige sparebanker og står for 40 prosent av utlånene til norske personkunder. Antallet sparebanker har aldri avgjort hvor sterk sektoren har vært. Det avgjørende har vært bankenes evne til å være relevante og til å løse samfunnsoppdraget.

Standhaftighet, og en unik evne til å tilpasse seg nye rammebetingelser, gjør sparebankene til en bærebjelke i norsk finansiell infrastruktur.

I 200 år har sektoren visst at det du vil bevare må du forandre. Er tiden igjen moden for at kartet i sparebanknæringen må tegnes på ny – for å sikre en konkurransedyktig sparebanksektor for fremtiden?  

De siste ti årene har vi hatt tilnærmet perfekte rammebetingelser for å drive bank. Vi har hatt et kontinuerlig synkende rentenivå, lav arbeidsledighet, høy utlånsvekst, stigende boligpriser, store investeringer i olje og gass og svært lave tap.

God bankdrift handler i enkelhet om rentenetto, tap og kostnader. Høstens resultater fra bankene er tydelige. Lavere renteinntekter gir markante resultatfall. Utlånsveksten er på vei ned, og konkurransen skjerpes. Kundene på sin side bytter bank oftere og selvbetjente utfordrerkonsepter med aggressiv rentesetting er den nye bankhverdagen. Presset på rentenettoen kommer med andre ord ikke til å gå over, og vil bidra til et vedvarende press på kostnadssiden.

Covid-19, lav oljepris og klimakrise stiller oss overfor en svært krevende omstilling

Dette sammenfaller med strengere kompetansekrav og systemer på hvitvasking, risikostyring og virksomhetsstyring. De største bankene rigger seg for hardere priskonkurranse og flere har meldt om omfattende kostnadskutt. I høst har fire banker meldt om restruktureringer. Sterkere kontorer og en bedre kundeopplevelse skal sikres, ikke hver for seg, men sammen. 

Økonomiske opp- og nedturer er ikke noe nytt, ei heller at banker må håndtere kriser. Min uro denne gangen er at summen av faktorene vil gjøre det stadig mer krevende å opprettholde sparebankenes signatur: sterke lokale fotavtrykk.

Covid-19, lav oljepris og klimakrise stiller oss overfor en svært krevende omstilling. Fundamentet for denne omstillingen er kapitaltilgang for bedriftene i partnerskap med sterke, regionale sparebanker.

Så hvordan sikrer vi at vi har den kraften og kompetansen som skal til for å fylle samfunnsoppdraget vårt til det beste for regionen og kundene våre?

– Skogen stend, men han skiftar sine tre

Olav.H Hauge


Av Jan Erik Kjerpeseth, Konsernsjef i Sparebanken Vest

Dette innlegget ble først publisert i Cicero Markedsrapport Bank. Les mer om våre rapporter her.