Dagsaktuell innsikt innen bank og forsikring

Kontinuerlig markedsovervåkning
Ciceros analyseteam overvåker kontinuerlig det norske bank- og forsikringsmarkedet og leverer både brede markedsanalyser og skreddersydde strategiske analyser for effektivt å bistå våre kunder i deres strategiske og operasjonelle beslutningsprosesser.

Periodiske markedsrapporter 
Våre periodiske markedsrapporter oppsummerer de viktigste markedstrekk innen bank- og skadeforsikringsmarkedet i Norge med Ciceros tilhørende vurderinger av disse utviklingstrekkene. Bank

Rapportene fokuserer på konkurransearenaen som helhet, med særlig fokus på følgende områder innen personmarkedet:

  • Pris
  • Produkt
  • Marked
  • Markedsføring
  • Kunde
  • Regelverk

Kvartalsvis SMB-rapport innen bank – les mer her

Nysgjerrig på våre markedsrapporter?
Tilbakemeldingene fra våre lesere viser at rapportene får meget høy score på relevans og nytte, og at innsikten aktivt benyttes som støtte i forbindelse med forretningsutvikling og kompetanseheving internt. Særlig fremheves nytten av konkret, relevant og dagsaktuell innsikt.

  • Cicero Markedsrapport Bank April 2020 kan du lese her
  • Cicero Markedsrapport Skadeforsikring April 2020 kan du lese her

For mer informasjon og et uforpliktende tilbud på et abonnement, ta kontakt med Stefan Astroza på stefan.astroza@cicero.no.