Trusselen fra BigTechs og InsurTechs bør øke samarbeidet

Har norsk forsikringsbransje grunn til å frykte InsurTechs og BigTechs mer som følge av at Covid 19 har gjort oss mer digitale? Selv om troen på BigTech-selskapene som mulige forsikringspartnere vokser internasjonalt, så viser undersøkelse fra Capgamini at villigheten til å tegne forsikring hos BigTech-selskaper er langt lavere blant nordmenn.

Norske forsikringsselskapers sene respons
Tradisjonelle forsikringsselskaper må ta grep som sikrer konkurransekraften i møte med digitaliserte aktører, som tilbyr mer produktfleksibilitet og kundesentrerte produkter og tjenester. Det slår rapporten World InsurTech 2020 fra Capgemini fast. Covid-19 pandemien har økt kundenes forventninger til digitale løsninger, noe som skal ha utvidet spillerom for InsurTech-aktører. Det vises til at tech-aktørenes innmarsj i forsikringsbransjen, visker ut skillene mellom forsikringsaktører, InsurTech-aktører, BigTech-aktører og teknologi-partnere.

Insurtechs som samarbeidspartnere
Fremveksten av InsurTechs spiller på at det eksisterer en interessekonflikt mellom kunder og forsikringsselskapet og at de skal løse denne konflikten ved å endre hvordan kunder ser på forsikring. Utfordringen til InsurTechs er imidlertid at nordmenn har høy tillit til norske forsikringsselskaper. I tillegg viser flere undersøkelser at merkevare er viktig for nordmenn i valg av forsikringsselskap. Forsikring oppleves som komplekst og egeninnsatsen som kreves for å navigere seg i forsikringslandskapet er høy. Derfor velger mange det som oppleves som trygt og kjent.

Årets Forbruker- og finanstrender viser at 16 prosent har kjøpt ny skadeforsikring det siste året. Mens 28 prosent blant disse har kjøpt digitalt, så har 44 prosent kjøpt gjennom en rådgiver og 25 prosent kjøpt nettbasert i kombinasjon med kontakt via andre kanaler. Dette viser at selv om det digitale salget har økt, så har det ikke skutt fart. Majoriteten ønsker å kjøpe skadeforsikring gjennom en rådgiver, og de som har en forretningsmodell der de satser på å være både digitalt og fysisk tilstede har fortsatt en fordel foran rene digiale forsikringskonsepter. På bakgrunn av dette, samt den økte konsolideringen som foregår i det norske forsikringsmarkedet, tror vi InsurTechs snarere representerer gode oppkjøpsmål eller samarbeidspartnere fremfor konkurrenter.

– Utfordringen til InsurTechs er imidlertid at nordmenn har høy tillit til norske forsikringsselskaper.

Rapporten fra Capgeimini bekrefter at flere har fått øynene opp for samarbeid med InsurTechs. I rapporten fremkommer det at 67 prosent av forsikringsselskapene ønsker å samarbeide med InsurTech-aktører. I rapporten til Capgemini fremkommer det også at rundt 51 prosent av InsurTechene i Europa spesialiserer seg innenfor kunstig intelligens, data science og prediktive modeller, noe tradisjonelle forsikringsselskaper kan dra nytte av når de skal møte kundenes økte forventninger til mer datadrevne forsikringstjenester. InsurTechs støter også på større barrierer knyttet til regulatoriske byrder og tilgang på kapital, enn hva de gjør på teknologisiden. For de tradisjonelle forsikringsselskapene er det ofte motsatt. De sliter ofte med gammel legacy og tungrodde organisasjoner. Gjennom samarbeid og partnerskap kan begge parter overvinne disse svakhetene.

BigTechs inntreden i forsikring
Der InsurTechs mangler merkevare, er det nettopp dette som er fortrinnet til BigTechs. I tillegg til at de besitter enorme mengder data. I rapporten oppgir hele 44 prosent av globale forsikringskunder at de er villige til å vurdere å kjøpe forsikring fra et BigTech-selskap eller en produsent. Dette er en økning på 8 prosentpoeng fra forrige undersøkelse fra januar 2020. Dette knyttes til den økte etterspørselen etter mer bruksbaserte og persontilpassede produkter der kunder er villige til å gi fra seg personlig data i bytte mot personlig tilpassede produkter og tjenester.

BigTechs inntog i forsikringsbransjen er nylig blitt aktualisert gjennom Googles moderselskap Alphabets inntreden i helseforsikring gjennom sitt søsterselskap Verily, i samarbeid med Swiss Re Group. Selv om de kun retter seg mot en liten del av markedet gjennom sin satsning på “stop loss” forsikring rettet mot selvstendig næringsdrivende, så skorter det ikke på ambisjonene. Over tid ønsker de å koble på mobile helseenheter og innovative omsorgsprogrammer for å tilpasse betalingsmodeller med bedre helsemodeller. Det er flere andre eksempler på at Bigtechene beveger seg inn i forsikring. Apple samarbeider med helseforsikringsleverandøren Aetna rundt en app som bruker data fra Apple Watch til å belønne brukere med en sunnere livsstil. Amazon har sikret seg lisens til å selge forsikring fra tredjeparter i India og har gått inn i bilforsikring gjennom et partnerskap med Mumbai-baserte Acko General Insurance. Tencents WeSure forsikringsplattform har to år etter lansering fått 25 millioner brukere og Google har investert 375 millioner dollar i neste generasjons helseforsikring, Oscar Health.

– I Norge oppgir kun 15 prosent av respondentene at de er åpne for å tegne forsikring hos BigTech-selskaper.

BigTechs vil slite med å vinne nordmenns tillit innen forsikring
Det som bør berolige norske forsikringsselskaper er det faktum at villigheten for å kjøpe forsikring fra BigTechs er lavere blant nordmenn enn hva det ligger på globalt. I Norge oppgir kun 15 prosent av respondentene at de er åpne for å tegne forsikring hos BigTech-selskaper, i følge Capgeminis rapport. Igjen står tillit sentralt. Har vi tillit til en global BigTech som satser på digital selvbetjening via en chatbot? Om vi skal forsikre mobilen, kanskje. Om huset brenner ned, neppe. I tillegg tror vi nordmenn har blitt mer bevisst på hvem vi gir fra oss data til, i frykt for at dataen skal brukes til kommersielle formål.

Av Elisabeth Solberg, Analyseansvarlig Forsikring i Cicero Consulting


Dette innlegget ble først publisert i Cicero Markedsrapport. Nysgjerrig på våre rapporter? Ta kontakt stefan.astroza@cicero.no