Starten på en Sparebank 1-offensiv?

I slutten av april kom nyheten om at Sparebanken Sogn og Fjordane kjøper seg inn i SpareBank 1-alliansen. Etter en rekke fusjoner internt de siste årene, ekspanderes nå alliansen ved innlemmingen av en stor regionalbank. Er dette starten på en eksplosiv satsing fra landets største bankallianse?

Mange bevegelser i Sparebank 1

De siste årene har vært preget av store endringer i SpareBank 1-alliansen. Både i Sør- og Midt-Norge slås medlemsbankene sammen, mens en bank som SR-Bank ekspanderer med nye kontorer langs kysten fra Rogaland og til Oslo. Samtidig som det jobbes sammen for å skape gode systemer, rutiner, produkter og tjenester, kjemper medlemmene mot både eksterne og samarbeidende banker i jakten på kundene.

Det tydeligste bildet på at bankene ikke lenger vegrer seg for å bevege seg inn på hverandres områder finner man i hovedstaden. SpareBank 1 Østlandet har de siste årene fått besøk av både SR-Bank, Lom & Skjåk og Søre Sunnmøre.

Liten tilstedeværelse i Sogn og Fjordane

På tross av at SpareBank 1-banker både nord og sør for den gamle fylkesgrensen har vært på ekspansjonstokt de siste årene, har Sogn og Fjordane nærmest vært urørt. En ensom SMN-filial er alt som har vært tilgjengelig for innbyggerne.

Derfor kom det nok som lyn fra klar himmel for mange da regionens ledende bank valgte å kjøpe seg inn i alliansen de har evnet å holde på avstand. Når sjokket har lagt seg gir avgjørelsen umiddelbart langt mer mening. I en tid der det digitale og teknologiske utvikles i rekordfart, var antakeligvis risikoen, kostnaden og usikkerheten for stor til å satse videre som frittstående aktør i et konkurranseutsatt marked.

Når sjokket har lagt seg gir avgjørelsen umiddelbart langt mer mening

Reaksjoner som ventet

Som alltid når noen velger bort det lokale og nære til fordel for noe større, lot ikke reaksjonene vente på seg. Deler av lokalbefolkningen uttrykte som ventet bekymring for hvordan banken kan holde på det lokale og kjente, som har gjort at kundene har forblitt lojale. I en spørreundersøkelse i lokalavisen Firda svarer 49 prosent at de er godt fornøyde, mens 21 prosent har liten tro på at samarbeid er riktig vei å gå. I kommentarfeltene hos avisen og på Facebook, løftes kritiske spørsmål.

Vil tilbudet forverres og arbeidsplasser forsvinne? Eller vil kundene nå måtte bruke nettbanken på bokmål? Banken har allerede vært ute og roet ned bekymrede kunder, men mange vil nok følge banken med argusøyne i årene som kommer likevel. Denne typen reaksjoner var helt sikkert forventet, men historien har vist at de store byttetallene har en tendens til å utebli.

En kamp for tilværelsen

Som nevnt tidligere, så fremstår Sparebanken Sogn og Fjordanes beslutning klok om man ser det større bildet. Det kan fremstå paradoksalt at en bank som i fjor hadde et resultat på 779 millioner kroner før skatt føler seg utsatt, men de siste månedene har vist at ting skjer fort og at fremtiden er vanskelig å spå.

Samtidig som vi har sett bankkriser i store vestlige land, har teknologien tatt et kvantesprang med allmenngjøringen av kunstig intelligens. I tillegg til dette kreves det hele tiden mer av banker og finansinstitusjoner for å etterfølge et stadig mer komplisert regelverk, bidra til det grønne skiftet og sikre seg de riktige folkene.

Ikke noe av dette tilsier at Sparebanken Sogn og Fjordane ikke kunne klart seg på egenhånd også i fremtiden. Men det ville blitt stadig mer kostbart og mer utfordrende. Og bankbransjen ble ikke bygget på verken stor risikovilje og gambling – heldigvis.

Starten på noe større?

Tiden vil vise om SpareBank 1-alliansens valg om å slippe til en ny stor medlemsbank er en del av en større strategisk satsing. De siste årene har mange forventet at Sparebanken Sogn og Fjordane skulle bli en del av Sparebanken Vest, men den muligheten virker nå forsvunnet.

Det naturlige spørsmålet er om bankalliansen nå omringer Sparebanken Vest i et håp om enda et medlem i bankalliansen? De siste årene har Sparebanken Vest vist stor evne til nytenkning og innovasjon, og har satset modig på ekspansjon nordover fra sitt hovedsete i Bergen. Kombinert med sin posisjon i gamle Hordaland fylke gjør dette banken til et attraktivt mål. Muligens er det også plass til både Sparebanken Sør og Sparebanken Møre.

Som i denne omgang, vil kortene utvilsomt holdes tett til brystet fremover. Ingenting skal lekkes før alt er klart. Likevel er det fristende å se utviklingen fra SpareBank 1 Gruppen og CEO Sigurd Aune, sine øyne. Den planlagte innlemmelsen av Sparebanken Sogn og Fjordane fremstår som en stor seier, og har helt sikkert gitt mersmak.

Dette innlegget ble først publisert i Cicero Markedsrapport Bank. Nysgjerrig på våre rapporter? Ta kontakt Sivert.broll@cicero.no