Koblingsboks for vekstbedrifter og investorer

Med sin plattform for aksjebasert folkefinansiering er målet til Dealflow å være landets mest effektive koblingsboks mellom selskaper som trenger finansiering, og mennesker som ønsker å bli medeiere i vekstselskaper.

Stine Sofie Grindheim, daglig leder i Dealflow

Dealflow har 7 000 registrerte investorer på sin plattform, og selskapet har totalt hentet 96 millioner kroner for 33 selskaper. Gjennomsnittlig emisjonsbeløp ligger på 2,9 millioner kroner, og det er i snitt 69 investorer per emisjon. Denne sommeren hentet fintech-selskapet Horde 12,4 millioner kroner fra 511 personer via Dealflows plattform. Dette er det høyeste innhentede beløpet for aksjebasert folkefinansiering i Norge.

Som et ledd i å gjøre folkefinansering av bedrifter mer aktuelt for flere, har Dealflow nylig åpnet en egen markedsplass for kjøp og salg av unoterte aksjer etter at emisjonen er lukket. En investor vil da ha bedre muligheter for å selge seg ut, eller kjøpe seg opp dersom det er ønskelig.

Hvor er Dealflow om 3 år?


Om 3 år er Dealflow en kjent merkevare i Norge og USA. Plattformen brukes av Ola, Kari, James og Mary når de skal investere i spennende oppstartsselskap. Folket og profesjonelle investorer kan delta i emisjoner i små selskap på like vilkår. Gründermiljøet blomstrer fordi man har en digital plattform hvor folket enkelt kan delta som investorer, bidra til å skape nye arbeidsplasser og øke verdiskapningen næringslivet.
– Stine Sofie Grindheim, daglig leder i Dealflow

Dealflow utforsker også mulighetene for å ekspandere til USA. I følge tidligere daglig leder i selskapet, som nå har flyttet til Boston for å sondere markedet, har det amerikanske markedet kommet langt innen innen crowdlending, men er ganske umodent på aksjebasert crowdfunding.


Kort om Dealflow
  • Grunnlagt: 2017
  • Ansatte: 4
  • Hjemmeside: dealflow.no
  • Slagord: Møteplassen for investorer og spennende oppstartsselskaper
  • Eiere: Rune Brunborg (21,7 %), Petter Skulstad (18,5 %), Asbjørn Aanstad (10,8 %) m.fl.

Dette innlegget ble først publisert i Cicero Markedsrapport SMB. Nysgjerrig på våre rapporter? Ta kontakt stefan.astroza@cicero.no

Sjekk ut vår podcast