Effektiv kapitalinnhenting for vekstbedrifter

Folkeinvest AS er et verdipapirforetak som tilrettelegger for aksjekjøp i tidligfase selskap. Dette gjøres på en digital møteplass mellom selskap som søker kapital og investorer i folket.

Øyvind Fries, daglig leder i Folkeinvest

Foretaket tilrettelegger for at investorer i folket kan kjøpe aksjer i tidligfase selskap gjennom plattformen folkeinvest.no. Folkeinvest søker å gi alle muligheten til å være med på verdiskapingen i Norge, en mulighet som frem til nylig har vært forbeholdt kun de med mye tilgjengelig kapital og rett nettverk.

Folkeinvest har med sin konsesjon tillatelse til å hente alle beløpsstørrelser, men har spisset sin virksomhet for selskap som søker beløp under 20 mill. kr, eller er for umodne for det tradisjonelle kapitalmarkedet (se illustrasjon).

Foretaket leverer den aksjebaserte plattformen med flest registrerte investorer, og har siste 12 måneder hatt mer enn 60 000 brukere innom for å lese publiserte investeringstilbud.

Per tid har foretaket gjennomført 55 kampanjer. Av selskapene med suksessfulle kapitalinnhentingsrunder kan over 35 prosent av kundene vise til positiv verdireise, 55 prosent har flat kurve og under 10 prosent er konkurs.

Hvor er Folkeinvest om 3 år?

Om 3 år er Folkeinvest et naturlig valg av tilrettelegger ved kapitalutvidelser under 20 MNOK. Det være seg når utsteder har investorer, men ønsker en effektiv og smidig prosess, eller når utsteder søker nye investorer.
Folkeinvest anses som et viktig bidrag til sikker og effektiv handel i unoterte aksjer, og gir Nordens befolkning muligheten til å kjøpe og selge unoterte aksjer også for små beløp. Foretaket er en aktør som bidrar til folkeopplysning rundt utvikling av morgendagens arbeidsplasser.

Øyvind Fries, daglig leder i Folkeinvest

Folkeinvest tar et etableringsgebyr på 20 000 kr, og dersom emisjonen kommer i mål faktureres kunden 6 prosent av innhentet beløp. I tilfeller der emisjonen lanseres som en lukket kampanje, det vil si at plattformen brukes kun for effektivisering av prosess med egne investorer, tar Folkeinvest 3 prosent av innhentet beløp.


Kort om Folkeinvest
  • Grunnlagt: 2015
  • Ansatte: 5
  • Hjemmeside: folkeinvest.no
  • Slagord: Invester i det du tror på
  • Eiere: 148 aksjonærer. Største eier er Kørven AS (Erik Haugane) med 30 %

Dette innlegget ble først publisert i Cicero Markedsrapport SMB. Nysgjerrig på våre rapporter? Ta kontakt stefan.astroza@cicero.no

Sjekk ut vår podcast