Få suksesshistorier blant de som vil utfordre i forsikringsmarkedet

Norsk forsikringsbransje fortsetter å preges av konsolideringer og oppkjøp. Etter at Finanstilsynet truet med å inndra deres konsesjon har Insr solgt sin forsikringsportefølje til Storebrand. Dermed er det nok en utfordrer i det norsk forsikringsmarkedet som takker for seg. Vi frykter mangelen på suksesshistorier og høye etableringshindringer fører til en lav vilje og evne til å utfordre de etablerte.

Utfordreren Insr “tvinges” til salg
Nok en gang har en liten utfordrer måtte takke for seg. Insr har solgt sin forsikringsportefølje til Storebrand etter at Finanstilsynet varslet at de ville trekke tilbake konsesjonen til selskapet som følge av uløste problemer knyttet til risiko og kontroll. Insr leverte forsikringer både gjennom sin egen merkevare Nemi og gjennom ulike samarbeidspartnere med en co-branding og whitelabeling strategi. I august 2017 kjøpte de Nemi for 320 millioner kroner fra Alpha Insurance Group og doblet med det sin forsikringsportefølje. Etter at Insr kjøpte Nemi ble deres merkevare Vardia fusjonert inn i Nemi. I februar ble det også kjent at Insr overtok eierskapet og driften i Tribe Venneforsikring, etter at gründerne av Tribe måtte erkjenne at det var mer innbringende å være en teknologileverandør enn en forsikringsutfordrer.

Etter at Insr tapte 30 millioner kroner på sine danske forsikringskunder i løpet av 2019, ble det i fjor høst besluttet at de måtte legge ned sin danske virksomhet. Den brå nedleggelsen av den danske virksomheten skal ha påvirket resultatet negativt med 57 millioner kroner. Etter salget av den danske virksomheten har deres hovedoppgave vært å sikre økt vekst, men selskapets resultater har den siste tiden vært preget av røde tall og nedskrivninger. Forsikringsresultatet endte på minus 12,1 millioner kroner for andre kvartal. Salget til Storebrand har ført til nedskrivninger av immaterielle eiendeler på hele 232 millioner kroner.

Ikke lett å være liten i møte med strenge krav
Det er trist at Insr mest sannsynlig må trekke seg ut av forsikringsbransjen på grunn av at vi utfordrer det etablerte markedet”, uttalte konsernsjef i Insr, Espen Husstad til Finanswatch.

I tillegg til strenge regulatoriske krav og høye kapitalkrav, så representerer tillit, merkevare og brukermasse høye etableringshindringer for forsikringsselskaper som vil utfordre de etablerte. Vi frykter at summen av dette er med på å svekke konkurransen i det norske forsikringsmarkedet. Vi har tidligere sagt at vi tror de som virkelig vil lykkes av nye aktører er de som i større grad utfordrer den tradisjonelle forretningsmodellen innen forsikring – og radikalt endrer hvordan vi tenker forsikring. Vi frykter derimot at mangelen på suksesshistorier, kombinert med høye etableringshindringer, vil føre til en lav vilje og evne til å utfordre de etablerte.

Oppkjøpet kan styrke Storebrands posisjon
Storebrand kan vise til god vekst i det siste året. En sammenligning av endring i markedsandel de siste 12 månedene viser at Storebrand, i selskap med Gjensidige, har hatt størst økning i markedsandel med en økning på 0,4 prosentpoeng. En overtakelse av forsikringskundene til Insr ventes å styrke Storebrands posisjon innen både person og SMB-markedet ytterligere. Det er ikke utenkelig at Storebrand vil innta plassen som Norges fjerde største forsikringsselskap når Insr-kundenes avtaler skal fornyes.

Dette demonstrerer hvordan dynamikken i forsikringsbransjen i stor grad endres gjennom konsolideringer og oppkjøp, som i enkelte tilfeller skjer gjennom at en etablert aktør overtar en liten utfordrer som tvinges til å avvikle på grunn av røde tall og manglende etterlevelse.

Av Elisabeth Solberg, produktsjef forsikring i Cicero Consulting


Dette innlegget ble først publisert i Cicero Markedsrapport. Nysgjerrig på våre rapporter? Ta kontakt stefan.astroza@cicero.no