Bankene bør utnytte treffpunktene med kundene på en bedre måte

9 av 10 unge bruker mobilbanken enten daglig eller ukentlig. Mye av tiden bruker de på å få oversikt over egen økonomi. Alt i alt tyder funnene på at mobilbanken har potensiale til å bli mer enn en digital flate som brukes for å sjekke saldo og flytte penger.

– Det å få oversikt over eget forbruk er den oppgaven de yngste bankbrukerne bruker mobilbanken mest hyppigst til, etter det å sjekke saldo.

Tallene viser at særlig unge kunder bruker mobilbanken svært hyppig, selv om bruken er høy blant alle aldersgrupper. Samtidig viser funnene at mobilbanken er en viktig kilde for å få oversikt over eget forbruk. Det å få oversikt over eget forbruk er den oppgaven de yngste bankbrukerne bruker mobilbanken mest hyppigst til, etter det å sjekke saldo. Der 1 av 5 av respondentene totalt svarer at de bruker mobilbanken enten daglig eller ukentlig for å se hva de bruker penger på, så ligger denne andelen på hele 62 prosent blant  unge i alderen 18-29 år.

Cicero undersøkelse utført i samarbeid med Norstat blant 1 000 respondenter

De unge er de mest hyppige mobilbankbrukerne

Flere banker har jobbet målrettet for å tiltrekke seg og appelere til unge kunder, som de regner som fremtidens lønnsomme bankkunder. Dette segmentet kan karakteriseres som digitalt modne, og de verdsetter brukervennlighet og tilgjengelighet i større grad. Mens digitaliseringen kan ha ført til større distanse til kundegrupper som ikke er like digitalt modne, så tyder funnene på at den har gjort unge kunder til mer aktive bankkunder. Resultatet fra undersøkelsen viser at denne gruppen bankkunder bruker mobilbanken på daglig eller ukentlig basis i 5 av totalt 9 utvalgte oppgaver. Det bør være godt nytt for bankene at det er fremtidens bankkunder som er de mest aktive i mobilbanken. All den tid banker stadig blir mer digitale og stadig flere banktjenester automatiseres.

Det tyder på at spareviljen øker blant unge

Fokuset for flere banker har også den siste tiden dreid seg om å øke spareviljen blant norske bankkunder. Funnene kan tyde på at bankene har lykkes med å øke spareviljen blant unge. Selv om denne andelen ikke er høy, så er det de yngste som bruker mobilbanken hyppigst til å sjekke saldo/ gevinst på fonds-/aksjesparing og saldo på sparekonto. Det viser bare viktigheten av at de unge ikke lenger underbetjenes, slik de tradisjonelt har blitt.

All den tid mobilbanken brukes så hyppig mener vi det ligger et enormt potensiale i å utnytte mobilbanken som en flate til å både kommunisere mer hyppig med kunder og å tiby mer skreddersydde tjenester.


Av Petter Nybakk, Analyseansvarlig for bankområdet i Cicero Consulting.

Dette innlegget ble først publisert i vår omfattende mobilbankrapport.

Nysgjerrig på våre rapporter? Ta kontakt med petter.nybakk@cicero.no