Vinnere og tapere

Vinnere og tapere
Premiestatistikken fra tredje kvartal viser at Frende har størst økning i markedsandeler de siste 12 månedene. Frende har også de mest fornøyde privatkundene. På den andre siden av skalaen finner vi If og Codan som har tapt størst markedsandel. If og DNB har de minst fornøyde forsikringskundene.

Hva skaper vinnere?
2018 har vært preget av konsolidering. Flere aktører fusjonerer eller øker sitt samarbeid, som DNB og SpareBank 1, If og Santander, Nordea og Gjensidige Bank. De store blir større, men samtidig færre – med tanke på antall filialer. Gjensidige besluttet nylig å legge ned åtte kontorer. DNB gjenåpnet ett.

Det skjer mye i bransjen, men hva er det som skaper vekstvinnerne? Vi mener mye ligger i evnen til å balansere det digitale og det fysiske, samt å levere et helhetlig produkttilbud.

Balansen mellom det digitale og det fysiske
Selv om fremtidens forsikring ser ut til være digital, er vi ikke helt der enda. Tall fra Finans Norge og Kantar TNS viser at 3 av 5 ikke kjøper forsikring på nett og mange opplever det som nødvendig å snakke med en person i skadesituasjon. Det er uvisst om dette skyldes kundenes modning eller de digitale løsningene i bransjen.

gode digitale løsninger, nærhet og et helhetlig tilbud driver vekstvinnerne

Helhetlig produkttilbud
EPSI resultatene viser at forsikringskundene som har samlet alle forsikringene hos en leverandør er atskillig mer tilfredse enn de som har avtaler med flere forsikringsselskap. Det er flere aktører som har forsøkt bredde, færre har lykkes.

Forrige kvartals vekstvinner, Frende, har et distribusjonsnettverk som gjør at de kan tilby gode digitale løsninger og samtidig gi kundenærhet, noe heldigitale aktører ikke kan skilte med. Deres kunder opplever synergiene med bank og forsikring. I sum gir dette et godt grunnlag for å tilby både gode digitale løsninger, nærhet og et helhetlig tilbud.

Hva blir viktig i 2019?
Den norske kunden har modnet og forventingene blir høyere for hvert år som går. Vi tror digital modenhet og personalisering blir viktige differensiatorer i tiden fremover. Samtidig håper vi å se enda bedre kundereiser og at all data aktørene besitter blir til faktisk verdi for kundene.

Skrevet av Marthe Amdal (marthe.amdal@cicero.no).

Nysgjerrig på våre synspunkter og analyser? Vi blir glade for å høre fra deg! Ta kontakt med Stefan Astroza på e-post stefan.astroza@cicero.no