Trussel eller mulighet?

Bilbransjen står midt opp i en transformasjon. Omveltningene innen bransjen vil medføre store endringer i forsikringsselskapenes forretningsmodell

Fra å eie til å leie
Biler står mesteparten av tiden stille. Dette ønsker bildelingstjenester som Uber, Nabobil, Hyre og ZipCar å gjøre noe med. Denne utviklingen vil føre til at behovet for å eie egen bil reduseres. I alle fall for noen av oss. Den sterke eiekulturen blant nordmenn legger en naturlig demper på utbredelsen av bildeling i landet. Men det er åpenbart at bildeling har et stort potensial til å vokse i popularitet blant enkelte målgrupper – særlig unge og urbane mennesker.

Nye former for leasing
Mens bildeling dekker et behov for de som ønsker å disponere bil i en kortere periode, har interessen for leasing eksplodert blant de som ønsker en mer langsiktig leieform. Den siste tiden ser vi flere eksempler på aktører som satser på nye former for leasing.

Santander har gått sammen med en av sine partnere og tester nå ut en bilabonnementsordning på månedsbasis uten bindingstid. Easly, en annen satsning fra Bertel O. Steen, har Gjensidige med på laget som forsikringsgiver.

Hvordan skal forsikringsselskapene tilpasse sine produkter, priser og verdiforslag i et fremtidig økosystem hvor kjøretøy ikke eies av enkeltpersoner?

Kunden i sentrum
Bildelingsplattformer og nye måter å disponere bil på vil medføre radikale endringer for forsikringsbransjen. Hvordan skal forsikringsselskapene tilpasse sine produkter, priser og verdiforslag i et fremtidig økosystem hvor kjøretøy ikke eies av enkeltpersoner?

Innovative tjenester utvikles med kundens beste i sentrum – og ikke nåværende verdikjeder og forretningsmodeller. Dette vil på sikt føre til at forsikring i større grad blir et biprodukt i et sømløst kundelivsløp. Selv om det vil ta tid før folk flest endrer sitt adferdsmønster, er det essensielt for forsikringsselskapene å ta del i utviklingen nå.

Skrevet av Stefan Astroza

Nysgjerrig på våre synspunkter og analyser? Vi blir glade for å høre fra deg! Ta kontakt med Stefan Astroza på e-post stefan.astroza@cicero.no