Tid for mer bruksbaserte forsikringer?

Med nordmenn flest på hjemmekontor, samt restriksjoner på reise og sosialisering, viser tallene en kraftig nedgang i bilbruken her til lands i 2020. Mer netthandel og økt bruk av kontaktløsbetaling, mer hjemlevering av mat, mindre reisevirksomhet og mindre bruk av bil er alle naturlige konsekvenser av pandemien vi står oppe i.

Ubrukte kilometer under korona

At vi kjørte mindre bil i 2020 har en naturlig forklaring i redusert aktivitet som følge av nedstenging og økt bruk av hjemmekontor. Det er nok mange ubrukte kilometer nordmenn har betalt for det siste året grunnet begrenset bruk av bilen. Når årlig kjørelengde brukes som prisgrunnlag stiller det krav til at kunder enten vet hvor langt de kjører per år, eller er flinke til å justere denne kjørelengden underveis. Vi er nok flere som er dårlig på både kvalifisert gjetning og til å endre kjørelengden i løpet av året.

– For kunden er fordelen at de kun betaler for det de har kjørt.

Spinn, som SpareBank 1 Forsikring sto bak, tilbydde automatisk beregning av kjørelengde når tjenesten hentet kjøredata fra en smartplugg installert i bilen. På slutten av forsikringsåret ble kjørelengden vurdert opp mot hva det var betalt for slik at det ble kompensert for ubrukte kilometer. Denne tjenesten falt imidlertid bort når spinn-appen og smartpluggen ble byttet ut med Smartbil-appen som nå tilbys av Fremtind. Deres nye versjon belønner trygg kjøreatferd, og kan plasseres innunder kategorien «pay-as-you-drive». Derimot er det i dag ingen tilbydere av «pay-per-mile» forsikringer i det norske markedet som baserer prisen kunden betaler på antall kilometer kjørt eller som automatisk tilpasser kjørelengden utfra kjøredata.

Mange er “low milage drivers”

Det britiske pay-per-mile selskapet By Miles er overbevist om at bruksbasert bilforsikring, som økte i popularitet før pandemien på grunn av fallende årlig kjørelengde, gir den fleksibiliteten bilistene trenger i den nye verden post-lockdown. Som et resultat av dette lanserte By Miles Group nylig et B2B-tilbud kalt By Bits, en whitelabel løsning som skal hjelpe andre forsikringsselskaper med å ta brukerbasert forsikring til markedet. For kunden er fordelen at de kun betaler for det de har kjørt. Et produkt skreddersydd for de som bruker bilen sjelden. Gjennomsnittsbilen brukes 3,2 prosent av tiden, viser tall fra Fremtind fra 2019. Tiden bilen brukes i snitt har trolig falt mer under pandemien, noe som kan føre til færre biler på veiene. Samtidig står bileierskapet sterkt i Norge. I tilegg har bilen blitt det foretrukne fremkomstmiddelet under pandemien fordi det anses som det mest smittevennlige alternativet. Det er derfor interessant å stille spørsmålet om pandemien kan ha trigget et behov for mer bruksbaserte og individtilpassede forsikringer innen bilforsikring, der prisen justerer seg etter hvor mye bilen brukes

Pay-as-you-travel

Den siste tiden har også forsikringsbransjen fått kritikk for at kundene betaler det samme for en reiseforsikring de ikke har det samme behovet for lengre, nå som reiserestriksjoner hindrer oss i å reise utenlands. Siviløkonom Sverre Hope skrev nylig et innlegg i Finansavisen der han foreslår kompensasjon for dem som har betalt for reiseforsikring under pandemien. Vi tror ikke prisavslag og kompensasjon er veien å gå, samtidig kan det tenkes at pandemien har bidratt til å skape et behov for mer bruksbaserte forsikringer også innen reiseforsikring. Det vi til nå har sett er at aktører har gjort endringer i vilkårene for å koronatilpasse forsikringene sine. Flere har valgt å la den dekke karantene og i Danmark har Tryg lansert en koronatilpasset reiseforsikring som med konkurs og avbestillingsdekning, som sikrer at kundenes reiseutgifter blir refundert med en øyeblikkelig betaling hvis reiseleverandøren går konkurs før avreise. Konkursdekningen gjelder riktignok ikke for kjøpte reiser før 90 dager etter at forsikringen trer i kraft. Dette er inkrementelle endringer i forsikringen, men hvordan kan forsikringsselskapene legge til rette for en mer skreddersydd reiseforsikring?

Her er Revolut en aktør å se til. De har lansert en betal-per-dag medisinsk reiseforsikring som bruker geolokasjon. Kunden får opp et pushvarsel når de befinner seg i utlandet, og kunden kan enkelt sveipe til høyre for å aktivere forsikringen. Den treffer unge som har et perifert forhold til forsikring og dem som reiser for lite til at prisen for en helårsforsikring kan rettferdiggjøres. En mer individuelt tilpasset reiseforsikring er også noe danske Undo tilbyr. Forsikringsdekningen kan skreddersys og består av dekningene; sykdom og skade, vintersport, mistet og stjålet bagasje, ødelagte og stjålne ting og leiebil. Prisen begrenes per dag og forsikringen må aktiveres for at den skal gjelde. Dermed betaler man kun for de dagene reiseforsikringen er aktivert.

– Samtidig er svakheten til slike tjenester at de krever egeninnsats fra brukerens side, selv om denne kan betegnes som lav.

Tjenestene svarer på behovet for mer tilpassede reiseforsikringer. I tillegg kan bruk av geolokasjon gi tilgang til data om kundens reisemønster, som igjen gir mulighet for å sende pushvarsler med råd og tips før, under og etter reise. Man kan for eksempel sende push-varsler til kunder før de reiser om å huske viktige papirer og eiendeler eller sende varsel om at geolokasjonen tilsier at man er i et område med mange lommetyver.

Samtidig er svakheten til slike tjenester at de krever egeninnsats fra brukerens side, selv om denne kan betegnes som lav. Kundene må selv huske å aktivere forsikringen for at den skal gjelde og det er en viss risiko for at kunder går rundt og er underforsikret uten å være klar over det. Spørsmålet er om de fleste av oss foretrekker at forsikring ikke er noe de skal måtte forholde seg til i det daglige, men at den skal være der for å beskytte dem om uhellet skulle skje. Undo forsikringen fremstår også som svært kostbar dersom alle dekningene skal være aktivert en hel måned. Samtidig er det viktig å poengtere at den tradisjonelle reiseforsikringen som i dag tilbys i markedet ikke kun dekker utenlandsreiser, men også er gyldig så raskt man beveger seg utenfor døren hjemme. Dermed gir en reiseforsikring som kun aktiveres ved utenlandsreiser svært begrenset dekning sammenlignet med en helårsforsikring. En løsning kan være en rimeligere dekning som dekker deg hjemme, med mulighet for å oppgradere til å gjelde i utlandet dersom man skal reise ut av landet. Den ekstra dekningen kan for eksempel kicke inn med en gang kunden reiser ut av Norge ved bruk av geolokasjonsdata.

Endret bruksmønster skaper nye forsikringsbehov

Bruksbaserte forsikringer for bil og reise fremstår som mer relevante enn aldri før. Samtidig ser vi at slike konsepter, spesielt innen reiseforsikring, har sine svakheter som påpekt. I tillegg krever det en villighet til å dele data med forsikringsselskapet. En nylig gjennomført undersøkelse fra Accenture viser at nordmenn har blitt mer villige til å dele data rundt helse- og livsstil med forsikrings-selskapene for å få billigere forsikringer. 62 prosent er villige til det. Samtidig viser undersøkelsen at andelen som har tillit til at forsikringsselskapene ivaretar dataene på en sikker og god måte er lavere på 40 prosent. Det understreker viktigheten av å skape tillit til at personvern og sikkerhet ivaretas rundt slike tjenester

Selv om mye vil normalisere seg den dagen alle er vaksinert, så tror vi en ny normal blir at hjemmekontor benyttes mer enn før pandemien. Det kan også ta tid før nordmenns reisevaner kommer tilbake til 2019-nivå, om det noen gang kommer tilbake til det samme nivået. En naturlig konsekvens av store kriser og katastrofer er at de endrer befolkningens holdninger og bruksmønstre og tvinger leverandører av ulike tjenester til å tenke nytt. Vi er overbevist om at endret bruksmønster og atferd som følge av pandemien vil skape nye behov, også når det kommer til forsikring. Vi er overbevist om at etablerte aktører kan hente mye inspirasjon fra konsepter innen brukerbaserte forsirkinger for å møte det behovet.

Av Elisabeth Solberg, Analyseansvarlig Cicero Consulting


Dette innlegget ble først publisert i Cicero Markedsrapport. Nysgjerrig på våre rapporter? Ta kontakt stefan.astroza@cicero.no