Store pris- og vilkårsforskjeller på reiseforsikring

Billigst er ikke alltid best
Vår sammenligning av reiseforsikring viser at prisforskjellen mellom billigste og dyreste aktør ligger på opp mot 97 prosent, samtidig som vilkårsforskjellene er store. KLP og Landbruksforsikring er blant de billigste, men tilbyr dårligere vilkår sammenlignet med øvrige aktører i utvalget. I andre enden av skalaen finner vi DNB. De ligger høyt i pris, men tilbyr i likhet med Frende best vilkår i 15 av 18 kategorier. Frende tilbyr middels priser og gode vilkår.

DNB og Frende kommer best ut i vår vilkårssammenlikning med best vilkår i 15 av 18  kategorier. I andre enden har KLP dårligst vilkår i 14 av 18 kategorier.

Tilliten til forsikringsselskapene er svært høy i Norge. Funn fra Forbruker- og finanstrender 2018 viser at hele 65 prosent av kundene opplever å ha fått konkrete og individuell tilpasset rådgivning om hvilken forsikringsløsning de bør velge, og at en stor andel enten er fornøyd, svært fornøyd eller usedvanlig fornøyd med rådene de har fått. Derimot viser vår pris- og vilkårssammenlikning at kundene er tjent med å sette seg inn i hva de ulike aktørene tilbyr før de søker rådgivning, slik at de ikke stoler blindt på tilbud de får.

Vilkårssammenlikningen baserer seg på vilkår for reiseforsikring med toppdekning-/fulldekning for enkeltperson fra utvalgte aktører. Kartleggingen er basert på tilgjengelige vilkår på aktørenes nettsider.Grønn farge indikerer best vilkår, mens rød farge indikerer dårligst.
1) Det er tatt utgangspunkt i standard varighet per reise som selskapet oppgir. De fleste tilby utvidelse mot betaling.
2) DNB tilbyr dekningsgaranti på sin reiseforsikring. Dekker et annet selskap en skade, gjør de det også.
3) If tilbyr har vilkårsgaranti fra det selskapet kunden hadde før, dekker de det, gjør også If det.
4) Codan har vilkårsgaranti fra det selskapet kunden hadde før, dekker de det, gjør også Codan det.

Nysgjerrig på våre synspunkter og analyser? Vi blir glade for å høre fra deg! Ta kontakt med Elisabeth Solberg på e-post elisabeth.solberg@cicero.no.