SpareBank 1 + DNB

Når SpareBank 1 og DNB slår sine forsikringsvirksomheter sammen, vil de i samlet markedsandel utgjøre landets tredje største forsikringsselskap. Tryg rykker ned til å bli landets fjerde største forsikringsselskap, men styrker sitt fotfeste med avtalen de har inngått med NITO. Hvorvidt de evner å matche Gjensidige på pris tror vi er nøkkelen til om de klarer å kapre nye kunder.

DNBs forsikringssatsing har ikke nådd målene om 12 prosent markedsandel i 2012. Et mål som ble satt ved lansering. En bakenforliggende årsak skal ifølge DNB selv knyttes til at kundene i stor grad assosierer DNB med boliglån og ikke med skadeforsikring. De har også erkjent at de ikke har nådd opp i konkurransen om leveranser til bilforhandlere eller sikret seg avtaler gjennom lag og foreninger.

SpareBank 1 har beholdt sin posisjon som Norges fjerde største skadeforsikringsselskap de siste årene, og har et stort potensiale for vekst gjennom LO-avtalen. Når 34 prosent av kundene ifølge Forbruker- og finanstrender 2018 sier de foretrekker å samle bank og forsikring i samme selskap, er det tydelig et stort potensiale for å rette et større fokus på økt kryssalg mellom bank og forsikring.

Som følge av fusjonen får DNB mulighet til å bli en totaltilbyder for sine SMB-kunder. Foruten yrkesskade og enkelte sykdoms-/uføredekninger har de ikke hatt dette i produktspekteret tidligere. Vi forventer videre at  det nye selskapet har et godt utgangspunkt for å innta posisjonen som markedsleder på digital utvikling. SpareBank 1 er langt fremme på å teste ut smart-forsikringer i det norske markedet.

DNB har et uttalt strategisk mål om å dreie distribusjon fra fysisk til digitalt og har på bank-siden lykkes med innovative digitale løsninger. Vi mener samarbeidet er en strategisk fornuftig avgjørelse for begge selskaper som legger grunnlaget for vekst og teknologisk nyutvikling.

Nysgjerrig på våre synspunkter og analyser? Vi blir glade for å høre fra deg! Ta kontakt med Elisabeth Solberg på e-post elisabeth.solberg@cicero.no.