Er du rigget for fart?

Konkurransen innen betaling og banktjenester generelt blir både tøffere og mer global. De vi konkurrerte mot i går er ikke nødvendigvis de vi konkurrerer mot i morgen. Hvem vi sloss mot måneder frem vil både være de små, raske og spissede oppstartsbedriftene og internasjonale giganter med mange ben å stå på. Hvilke grep kan vi ta for å være best mulig rigget for å møte begge deler?

Forenkling er ofte undervurdert
Før du bruker for mye tid eller energi på noe som helst, still deg selv spørsmålet: Er dette enkelt nok? Og enklere enn det som eksisterer? At det bare er en ny måte å gjøre en etablert handling på er ikke nok.

Produktet ditt skal være enkelt å kjøpe, selge og forstå. En syretest er ofte hvordan du ville fortalt om tjenesten til en som ikke har hørt om det før. Tar det deg lang tid?

Ha mot – våg å sette skyhøye mål
Det er viktigere å sette offensive, hårete mål, enn å vite at målene er innen rekkevidde. Da tenker du ikke stort nok, og realiteten er at noen andre har tenkt både større og bedre enn deg – og får viktige samarbeidspartnere med på laget. Ofte er det heller ikke tid til å bygge et business case, men du må trykke på gasspedalen i stedet. Sørg heller for å bygge forståelse rundt oppdraget dere skal løse.

Lag tydelige leveregler
Hva tror selskapet på og hva ønsker vi å assosieres med?  De som jobber i selskapet må også brenne for oppdragene, og ha dette under huden. Uavhengig av om du jobber med produktutvikling, salg eller strategi skal dette utgangspunktet være det samme.

Når du jobber i høy fart er det viktig å vite at de rundt deg støtter og backer deg, samtidig som skuldre holdes lave. Kunden må alltid være forrest i panna. Med kolleger som heier på hverandre har vi et godt grunnlag for å nå høye mål. Sett tydelige målsetninger, og bruk de for å prioritere. For prioriteringene kommer til å bli beinharde, og alle må være i stand til å velge bort det som ikke haster eller bidrar til målene.

Å lære av sine feil er lett å si, men vanskelig å gjøre. Etterrasjonalisering er menneskelig, men fører også til feilaktige konklusjoner. Læringen må derfor skje mens vi feiler, og føre til konkrete handlinger.

Ha alltid oppdraget i sentrum
Gå vekk fra hierarki og over til dynamiske og aksjonsorienterte team. Tverrfaglige team sikrer fart, og at viktige innspill kommer tidlig nok i prosessen til at endringer kan gjøres.

Husk at innovasjon ikke kommer av seg selv…
…og kan lett bli glemt når vi fokuserer på det som skal gjøres her og nå. Det må settes av tid til innovasjon i likhet med alle arbeidsoppgaver. Ved å kombinere teknologi og kreativitet med ekstrem kundeorientering er du et godt steg på veien.

Bruk tid på visualisering og testing
Ikke vent med å sette opp brukertester og prototyper. Mye verdifull innsikt og endringer kommer i gjennom å snakke med de som skal ta produktet i bruk, og vise dem hva vi har tenkt til nå. Ved å ha gjort for mye utvikling i forkant opplever du å miste fart og måtte gå flere steg tilbake. Brukerne har valget, og deres innspill må med. Ikke gå i fella og tro at du sitter med svaret, og at brukerne ikke har skjønt at dette er noe de trenger.

Hold farten oppe
Å bruke noen ekstra uker på en oppgave kan være altfor mye, og være det det står om for å vinne et slag. Det er mulig å gå i markedet med noe som kan bygges videre på, i stedet for å være helt ferdig. Det er viktigere å komme raskt ut enn at det som lanseres er perfekt!

Av Rune Garborg,Vipps-sjef

Denne artikkelen ble publisert i Cicero Markedsrapport Bank 6. juni. Nysgjerrig på våre markedsrapporter? Vi blir glade for å høre fra deg! Ta kontakt med Stefan Astroza på e-post stefan.astroza@cicero.no.