Lave priser og lavinteresse

De fire store dominerer til tross for tilspisset konkurranse
Forbruker- og finanstrender 2018 viser at utviklingen i byttefrekvens innen skadeforsikring har vært relativt uendret de siste 12 årene. Andelen som byttet hovedselskap eller tok i bruk nytt selskap i perioden 2006 til 2016 lå på mellom 13 til 16 prosent, og nådde en topp i fjor med 19 prosent. Årets undersøkelse fra Finans Norge og Kantar TNS viser at byttefrekvensen faller med tre prosentpoeng. Lav byttefrekvens kan bidra til å forklare hvorfor det fortsatt er fire aktører som dominerer markedet til tross for tilspisset konkurranse fra mange nyetableringer de siste ti årene.

Lave priser og lavinteresse
Konkurransedyktige priser etterfulgt av rettferdige skadeoppgjør er forhold som har størst betydning for valg av forsikringsselskap. Til tross for at pris oppgis som den viktigste bytteårsaken indikerer andre funn fra undersøkelsen at forsikring anses som lavinteresse. Kun 21 prosent sier de  aktivt søker etter den laveste prisen, mens 29 prosent svarer at de ønsker hjelp av fagpersoner eller andre nær dem for å være trygg at de velger de riktige forsikringene. 21 prosent svarer at forsikringer interesserer dem lite og at de bruker minst mulig tid på det og stoler på det tilbudet de får. Det at forsikring kan oppleves som komplekst og at det er vanskelig å sammenligne forsikringer fra ulike selskaper kan bidra til å forklare dette.

«Sannhetens øyeblikk»
Det er når uhellet er ute at kundene virkelig får testet sine forsikringsselskaper. Rettferdige skadeoppgjør er det forholdet som har nest størst betydning ved valg av selskap. Gode skadeoppgjør kan brukes til å skape et konkurransefortrinn og få tilfredse og lojale kunder. SpareBank 1 er bransjevinner i Norsk Kundebarometers måling for 2018, og klatrer 23 plasser på den generelle resultatlisten. Den positive utviklingen har trolig sammenheng med selskapets resultater fra fjorårets EPSI-måling, som viser at SpareBank 1 er best i bransjen på skadeoppgjør.

Kilde graf: Forbruker og finanstrender 2018 (Finans Norge/Kantar TNS)

Ta kontakt med Elisabeth Solberg for mer informasjon om markedsinnsikt og analyser på e-post elisabeth.solberg@cicero.no.