Norgesrekord i lave renter

Pris er nordmenns klart viktigste årsak til bankbytte i følge Forbruker- og finanstrender 2020. At Sparebanken Øst gjennom sitt digitalkonsept Nybygger.no setter norgesrekord i lave boliglånsrenter bør derfor være en sikker oppskrift på en solid kundevekst, eller?

Pris, pris og service
I følge årets Forbruker- og finanstrender 2020 er nordmenns årsaker til bytte av bank svært ensformig. Av de som svarer at de har byttet boliglånsbank oppgir 66 prosent at en av årsakene var bedre betingelser hos den nye banken. Som om ikke det var nok oppgir 28 prosent «dårligere rentebetingelser hos forrige bank» som årsak til bankbytte. Den tredje viktigste årsaken til bankbytte er «dårligere service hos forrige bank». Riktignok er det kun 15 prosent som oppgir dette som bytteårsak.

Det vil alltid være en andel shoppere i markedet som utelukkende går etter de som kan tilby den laveste renten. Derimot tror vi bildet er mer sammensatt for de fleste som bytter bank, og at en beslutning om å bytte bank oftest bygger på flere elementer enn kun lavere pris. Uansett er vi ikke i tvil om at de fleste bankene ikke er gode nok når det kommer til å tilby produkter og tjenester som skiller seg ut, og som tillegger en ekstra verdi som leder kundens fokus vekk fra renten på boliglånet.

Prisliste eller faktisk pris
En etablert sannhet i bankmarkedet er at prisliste og faktisk pris er to forskjellige ting. De fleste bankene opererer med fleksible priser der særlig solide kunder som gidder å ta opp «kampen» med banken kan vente seg belønning i form av lavere rente. Vi kan godt kalle denne dynamikken i markedet for urettferdig. Den gruppen kunder som sitter stille i båten gjør det mulig for bankene å tilby de kundene som tar opp rentekampen lavere rente, så sant du ikke er medlem av en fagforening som tar forhandlingen for deg.

I andre enden av skalaen finner vi digitale banker som blant annet Sbanken, Himla, Bulder og Nybygger. Felles for dem er at de hatt god suksess med å tilby transparente priser, som ikke gir noe rom for å kunne “mase” seg til lavere rente. Det at Sbankens prisliste er lik for alle mener vi er en av de viktigste årsakene til at banken gang på gang kåres til banken med de mest fornøyde kundene. Bulder har tatt dette et skritt videre. De belønner kunder som er flinke til å betale ned lånet, eller som har en bolig som stiger raskt i verdi, med lavere rente.

Et bærekraftig rentestunt?
Selv i usikre tider er det mange banker som leverer rekordresultater. Bankene har klart å bevare en god rentenetto, godt hjulpet av at innskuddsrentene er skrudd helt ned. Sparebanken Øst hadde i tredje kvartal en rentenetto på 1,53. Nybygger er et selvbetjent konsept som kan tilby billigere finansiering nettopp fordi de klarer å holde sine driftskostnader på et lavere nivå. Det er derimot liten tvil om at en lånerente på 1,10 prosent begrenser hvor mye penger de faktisk kan tjene på disse kundene. Om dette er et rent rentestunt, så ser det ut til at de har lykkes. Banken melder om stor pågang og ekstra ventetid for nye kunder.

Fana Sparebank rapporterte nettopp kvartalstall for sin digitalsatsning Himla. Selv om tjenesten ble lansert i sommer, så har banken allerede passert 850 millioner kroner i utlån. Tallene i seg selv er meget imponerende, men det er vanskelig å ikke stille spørsmål om hvor stor andel av volumet som er «nye» kunder, og hvor stor andel som kommer fra morbankens. Særlig med tanke på hvor ensformig nordmenn tenker rundt bankbytte. Derimot er det trolig godt nytt for dem at Forbruker- og finanstrender viser at kun 10 prosent har byttet bank siste året. Det gir dem god anledning til å tiltrekke seg digitalt modne mennesker godt etablert i andre banker, fremfor å ta for seg av kunder i morbanken som setter rådgivning og den personlige bankopplevelsen høyere.

– I neste omgang sikter de mot å sette en ny digital standard innen banktjenester, slik man ser at blant annet Netflix og Apple har gjort innen andre bransjer

Fremoverlente Drammensere
Vi syns det er interessant at en mellomstor bank som Sparebanken Øst forsøker å ta en så tydelig posisjon med Nybygger, i et relativt homogent bankmarked. Nybygger.no skal de skille seg ut gjennom å tilby norgeshistoriens laveste rente.

Sparebanken Øst sikter mot å sette en ny digital standard innen banktjenester, slik man ser at blant annet Netflix og Apple har gjort innen andre bransjer. Dette skriver i hvert fall Sparebanken Øst i nylig utlyste stillingsannonser der de blant annet søker etter leder for brukeropplevelse og leder for konseptutvikling. Om banken virkelig mener alvor, tror vi deres størrelse kan gi dem en fordel. Mindre og mellomstore banker er ofte bedre rigget enn storbankene når det kommer til å snu seg om raskt. De er i mindre grad hindret av en tungrodd organisasjon, og korte beslutningsveier kan gi kortere tid fra ide til lansering.

Vi heier på banker som både satser på lavere pris og en ny standard for hva bank skal være i fremtiden. Vi er veldig spent på Nybyggers neste trekk, samtidig som vi er nysgjerrig på hvilke grep Sparebanken Øst kommer til å gjøre for å unngå å miste gode kunder til sin digitalsatsning på grunn av pris. Vi tror det blir viktig at de spisser verdiforslaget til hver av de to bankkonseptene, slik at merkevarene kan leve hver for seg og for å hindre at Sparebanken Øst-kundene driver frem veksten for Nybygger.no.

Av Petter Nybakk, Analyseansvarlig Bank i Cicero Consulting


Dette innlegget ble først publisert i Cicero Markedsrapport. Nysgjerrig på våre rapporter? Ta kontakt stefan.astroza@cicero.no