Insurtechs utfordrer tradisjonelle forretningsmodeller

Insurtech er betegnelsen på ny teknologi innen forsikring, som forsøker å utfordre hele eller deler av tradisjonelle forsikringsaktørers verdikjede. Insurtechs bygger sin forretningsmodell på trender som digitalisering, delingsøkonomi, telematics, Tinges Internett (IoT), «wearables», sensorer, «mobile only», sofistikerte data- og analyseverktøy og kunstig intelligens. Insurtechs representerer også potensielle partnere for etablerte aktører. Mange er leverandører av skreddersydde forsikringsløsninger- og systemer.

Under følger et kart som viser en oversikt over utvalgte insurtechs i Norden og globalt som det er verdt å merke seg.

Ciceros kartlegging av utvalgte nordiske og globale insurtechs

Nedenfor ser vi nærmere på de tre heldigitale forsikringsselskaper, Hedvig, Undo og Lemonade, som ønsker å utfordre tradisjonelle forretningsmodeller innen distribusjon av privat forsikring.

Hedvig

Det «snille» forsikringsselskapet Hedvig ønsker å lage en forsikringsopplevelse det går an å elske. De omtaler seg som et moderne forsikringsselskap som vil snu opp ned på bransjen.

Forretningsmodellen baserer seg på at selskapet tar 20 prosent av premieinntektene til å drive og utvikle selskapet, mens resterende 80 prosent øremerkes erstatningsoppgjør.  Eventuelt overskytende blir ved årsslutt donert til et veldedig formål Ikke ulikt modellen til amerikanske Lemonade. Med en fastsatt avgift, og et løfte om at penger til overs går til veldedighet, mener de selskapet har eliminert interessekonflikten mellom forbruker og forsikringsselskap som de mener eksisterer innen den tradisjonelle forsikringsbransjen i dag. Selskapet bruker maskinlæring og kunstig intelligens for å automatisere store deler av salgs- og oppgjørsprosessen for å skape enkelhet og sikre raske skadeoppgjør.

Hedvig etablerte seg i Norge i april i fjor. Selskapet tilbyr sine forsikringer via nettside og app, og i Norge tilbys i første omgang innbo- og reiseforsikring, samt en komboforsikring med både innbo og reise. I tillegg tilbys en ung-forsikring som både inkluderer innbo- og reiseforsikring. Hedvig hevder selv at prisene ligger i snitt 20 prosent under markedspris. Selskapet har uttalt at de har planer om å utvide produktspekteret med hus- og hytteforsikring. 

Lucas Carlsén, CEO i Hedvig

– Hedvig er på et oppdrag for å skape verdens mest bemerkelsesverdige forsikringsopplevelse gjennom å muliggjøre god og ærlig oppførsel. For lenge har forsikringsbransjen blitt belønnet for å gjøre tjenestene sine vanskelige å bruke, forvirrende og uvennlige. Hedvig er her for å endre det. Med våre nye investorer er vi mer overbevist enn noensinne om at vi kan bringe vår hyggelige forsikring til et ekstremt bredt publikum.


Lucas Carlsén, CEO i Hedvig, i en pressemelding.

Forsikringsutfordreren hentet i høst 80 millioner svenske kroner i ny kapital via en emisjon fra de eksisterende aksjonærene Obvious Ventures, Cherry Ventures og D-Ax, med støtte fra den nye investoren Commerz Ventures fra Tyskland. Emisjonen vil bli brukt til selskapets videre ekspansjon i Europa og til oppstart av forsikringsselskapet Hedvig Försäkring AB. ​Lucas Carlsén, uttalte i en kommentar til DI Digital at håpet er å få konsesjon for å drive eget forsikringsselskap senest innen utgangen av året. – Med en utvidet lisens fra Finansinspektionen får vi mandatet til å bestemme vår egen ekspansjonstakt i Europa, sier han.

Til Cicero kommer Hedvig med en uttalelse om at de innen tre år ønsker å ha oppnådd en vekst i Norge som er på nivå med noen av de største aktørene og at de satser på å ha lansert flere forsikringsprodukter i det norske markedet.

​Etter kapitalinnsprøytingen i høst ble Hedvig verdsatt til 550 millioner svenske kroner og hadde en forsikringsbase bestående av 37 000 kunder og en forsikringsportefølje verdt 42 millioner svenske kroner. 

Kort om Hedvig
 • Grunnlagt: 2017
 • Ansatte: 67
 • Hovedkontor: Stockholm
 • Hjemmeside: Hedvig.com
 • Slagord: Forsikringen du lengter etter å bruke
 • Eiere: Grunderne Lucas Carlsén, John Ardelius och Fredrik Fors, samt investorer som Cherry Ventures, D-Ax Sweden, Obvious Ventures, CommerzVentures

Undo

Undo er et heldigitalt forsikringsselskap etablert i Danmark, som eies av Tryg. Selskapet ønsker å tilby forsikring på en ny og enklere måte som spesielt retter seg inn mot unge kunder i alderen 18 til 35 år.80 prosent av deres kunder er førstegangskjøpere av forsikringsprodukter. De har uttalt at de med sitt fokus på de unge utvider forsikringsmarkedet og løser problemet med underforsikrede unge.

Undo tilbyr innbo, reise, ulykkes og bilforsikring i Danmark, i tillegg til enkelte elektronikk forsikringer. Det siste produktet i rekken er bilforsikringen «Kør» som testes blant kundene. Forsikringen bruker sensordata i telefonen til å vurdere og prise forsikringen. Undo uttaler at de tror unge sjafører vil ha mest mulig utbytte av produktet, siden de har høye premier fra før. Unge kunder er ofte uerfarne og tilhører et segment som er involvert i flere ulykker enn andre. ​

Noe av det som gjør Undos produkter annerledes er at kundene kan kjøpe deler av det tradisjonelle forsikringsaktører tilbyr i sine altomfattende innbo eller reiseforsikringer. Hos Undo er det mulig å for eksempel kun kjøpe brann- eller vannforsikring. Samtidig som det er mulig å kjøpe såkalte power-ups der man for eksempel kan forsikre sykkelen sin. Også reiseforsikringen er brutt ned i deler og geodata benyttes slik at reiseforsikringen aktiveres i det kunden reiser på ferie.

Undo har nylig rundet 20 000 kunder, men selskapet har ambisiøse mål for fremtidig vekst i selskapet. Gjennom eierskapet til Tryg har Undo en solid aktør i ryggen som senest i juli investerte 35 millioner danske kroner, blant annet for å videreutvikle «Kør».


Sophie Bohr Grønbæk, CEO og Co-founder i Undo

– Brugeroplevelserne er dårlige og ikke særligt instinktive. Samtidig kunne vi se, at der er mange spændende nye teknologier, man kunne bruge, men som der ikke er nogen, der for alvor bruger. Der var nogen, der var begyndt at røre på sig, så vi tænkte, at det her nok også var noget af det næste, der bliver disrupted ligesom banksektoren blev det med for eksempel MobilePay.


Sophie Bohr Grønbæk, CEO og Co-founder i Undo i et intervju med Berlinske Tidene
Kort om Undo
 • Grunnlagt: 2017
 • Ansatte: 35
 • Hovedkontor: København
 • Hjemmeside: https://www.undo.app/
 • Slagord: Forsikring som det bør være
 • Eiere: Tryg

Lemonade

Lemonade utfordrer den tradisjonelle forsikringsmodellen gjennom å tilby et enkelt og heldigitalt forsikringskonsept, som behandler premiene kundene betaler inn som om det er kundenes penger.

Lemonade tilbyr forsikring til faste priser til alle sine kunder, der en fast andel settes av til erstatninger og et eventuelt overskuddet deles ut til veldedige formål. I sitt hjemmemarked USA har de markedsført seg som selskapet som skal rette opp i interessekonflikten mellom forsikringstaker og forsikringsgiver, samt bransjens hensynsløshet.

I USA tilbyr Lemonade forsikring til leietakere og huseiere, samt dyr. I Europa tilbyr de innbo- og ansvarforsikring, Selskapet hadde ved årsskifte rundt 1 million kunder. I Europa er Lemonade foreløpig til stede i Tyskland, Nederland og Frankrike, men de har planer om å ekspandere til ytterligere 28 land – deriblant Norge, Sverige og Danmark. Lemonade har anonnsert planer om å tilby livsforsikring i løpet av Q1 2021.

Daniel Schreiber, CEO i Lemonade

– We hope to continue to progress along each of the trajectories that we think of. So, geographic expansion is one. So, there’s no question that more countries, more states, more geographies is somewhere we’d like to go. It is kind of striking, but I mentioned earlier that we launched in Germany, our first European foray, and we have zero employees on the ground there but even in the US, our two largest markets on Texas and California, we have zero employees in either of those states.


Daniel Schreiber, CEO i Lemonade

Lemonade erstatter tradisjonell forsikringsmeglig og skadehåndtering ved bruk av kunstig intelligens. De tilbyr en mobilapp og AI-chatbots i salgs- og oppgjørsprosessen. I tillegg har de åpnet sine APIer slik at eiendomsmeglere, låneformidlere og andre aktører kan integrere forsikringstjenestene i sine løsninger og applikasjoner.

Lemonade har lansert «Policy 2.0». Dette er en kort, enkel og transparent versjon av forsikringsvilkårene, designet for å være forståelig for kundene.

Selskapet har siden børsnotering på New York-børsen i fjor opplevd en 115 prosent økning i verdi. Per 28.01.2021 er selskapet verdsatt til 76,4 milliarder norske kroner.

Kort om Lemonade
 • Grunnlagt: 2015
 • Ansatte: 329
 • Hovedkontor: New York
 • Hjemmeside: lemonade.com
 • Slagord: Glem alt du vet om forsikring
 • Eiere: SoftBank, Allianz, Inventure Partners, General Catalyst m.flere

Dette innlegget ble først publisert i Cicero Markedsrapport. Nysgjerrig på våre rapporter? Ta kontakt stefan.astroza@cicero.no