Vil du i fremtiden forsikre tannbørsten din?

Tillit tilbyr en heldigital og enkel  kjøpsopplevelse, samt en dynamisk prismodell som gir kunder lavere pris om skadeprosenten deres holdes under 80 prosent. Men hvor enkelt er det å overbevise kunder med innbo og reiseforsikring om at de trenger en egen mobilforsikring? Kanskje kunden til og med allerede har takket ja til en trygghetsavtale fra forhandleren de har kjøpt mobilen fra?

En unødvendig tilleggsforsikring?

Norske elektronikkforhandlere selger trygghetsavtaler i stort volum. Kunder anbefales disse forsikringene på alt fra støvsugere til mobiltelefoner og selgerne argumenterer for at dette er smart da produktene kan utsettes for skader som krever reparasjon eller utskiftning. Slike forsikringer er det likevel flere som argumenterer for at det ikke er behov for. Forbrukerrådet trekker frem at vi i Norge har et godt utbygd forbrukervern gjennom Forbrukerkjøpsloven og at de fleste forbrukere også er godt dekket hva gjelder tyveri og ulykker gjennom sine innbo- og reiseforsikringer. Forbrukerrådet er derfor generelt kritiske til slike trygghetsforsikringer, fordi de mener avtalene både er uklare og bidrar til å utvanne den rettsbeskyttelsen forbrukerne allerede har.

Det som kan skille dem fra hverandre er størrelsen på egenandelen. Mens butikkenes trygghetsavtaler ofte operer med en lav eller ingen egenandel, så har forsikringsselskapene ofte operert med en høyere egenandel. Den siste tiden har det derimot dukket opp innboforsikringer med uflaks- eller uhelldekning med lavere egenandel. Noen selskaper har også lavere egenandel på elektroprodukter. For eksempel opererer Gjensidige med 500 kroner i egenandel ved knust mobilskjerm i sin utvidede innboforsikring. 

Utvidede innboforsikringer dekker som regel helt eller delvis uforutsette skader på elektroniske produkter, så det som skiller denne dekningen fra elektrokjedenes trygghetsforsikringer er at sistnevnte kun dekker det spesifikke produktet man kjøper. I tillegg har elektroforhandlere fått kritikk for den høye provisjonen de får gjennom å selge slike trygghetsavtaler. Eplehuset markedsfører at de tilbyr en trygghetsforsikring som gjelder 12 måneder, og som dekker mobiltelefoner som ligger på en pris mellom 6 000 kroner og 8 999 kroner, for 949 kroner. Deres forsikring tilbys gjennom Tryg Forsikring sin svenske arm – Moderna Försäkringar.

– Gjennom en kundeidentifisering som gjøres via Vipps, registreres både kunde og mobil i appen og kjøpet gjennomføres med få klikk. Selve kjøpsopplevelsen er svært sømløs og enkel.

Tillit Forsikring tilbyr en mer dynamisk prismodell

Tillit er en av aktørene som utfordrer både elektronikkforhandlernes trygghetsavtaler og forsikringsselskapene. De har nå lansert en fullverdig mobilforsikring som dekker knust skjerm, tap og tyveri, samt andre uforutsette skader. Mobilforsikringen kan enkelt tegnes på mobilen. Gjennom en kundeidentifisering som gjøres via Vipps, registreres både kunde og mobil i appen og kjøpet gjennomføres med få klikk. Selve kjøpsopplevelsen er svært sømløs og enkel.

Kilde: Cicero har testet Tillits kjøpsløsning for mobilforsikring

Hva kan kunder spare på å velge en dynamisk pris?

En fullverdig mobilforsikring for iPhone 11 pro koster 89 kroner per måned. Denne prisen skal derimot kunne justere seg etter Tillits skadefrekvens. Får de en skadeprosent på under 80 prosent skal dette gi lavere pris til kunder som har valgt en dynamisk prismodell. Prisen Tillit tilbyr for en Iphone 11 Pro er 1 068 kroner i året dersom man tar utgangspunktet i en pris på 89 kroner i måneden ved tegning.  Ser man det opp imot prisen på elektronikkforhandlernes trygghetsavtaler kan man kanskje si at Tillits pris ved tegning er konkurransedyktig. Derimot blir det vanskelig å sammenligne de to forsikringene opp mot hverandre. Tillit har inkludert dekning for tyveri, mens trygghetsavtalene operer med lav eller ingen egenandel for plutselige og uforutsette skader. Samtidig lover Tillit at prisen vil reduseres om skadefrekvensen kommer under 80 prosent, så hvor mye kunden kan spare avhenger dermed av skadeprosenten. De lover imidlertid at prisen aldri vil variere mer enn 20 prosent.

For knust skjerm oppgis en egenandel på 1 199 ved tegning, men denne skal kunne reduseres når antallet skadefrie dager øker. For skjermforsikring kan egenandelen være 5 prosent av reparasjonskostnaden etter 100 skadefridager og dette skan man enkelt holde oversikt over i appen. En egenandel på 1 199 kroner for en knust skjerm ved tegning er høyt, dersom man ser det opp mot at Gjensidige har en egenandel på 500 kroner i sin utvidede innboforsikring. Det positive er derimot at egenandelen kan bli så lav som 149 kroner dersom kunde ikke melder skade de første 100 dagene etter tegning.

– Hvilket insentiv har forbrukere for å logge seg på å kjøpe mobilforsikring fra en aktør som ikke er koblet opp mot objektet som skal forsikres, selv om de kan vise til en heldigital kjøpsopplevelse og en dynamisk prismodell?

Det kan bli vanskelig å tiltrekke seg nye kunder 

Selv om Tillit leverer en enkel og sømløs kjøpsopplevelse på mobil, så ser vi helt klare utfordringer forbundet med hvordan de skal klare å overbevise kunder om at de trenger en slik forsikring. Spesielt dersom de allerede er fullt eller delvis dekket gjennom sin innbo- og reiseforsikring. Mens elektronikkforhandlerne er dyktige på å selge en trygghetsavtale til kunder ved kjøp av en mobiltelefon, og kan spille på den tryggheten det gir, så tror vi også det blir vanskeligere for Tillit å overbevise kunder om at dette er noe de trenger først etter at forbrukere har kjøpt seg en ny mobiltelefon.

Hvilket insentiv har forbrukere for å logge seg på å kjøpe mobilforsikring fra en aktør som ikke er koblet opp mot objektet som skal forsikres, selv om de kan vise til en heldigital kjøpsopplevelse og en dynamisk prismodell? Hittil har de lykkes med å overbevise 903 kunder om dette. Med Schibsted på eiersiden er det kanskje planer om å kunne tilby Tillits forsikring gjennom andre kanaler i fremtiden? For eksempel når forbrukere kjøper seg en brukt mobiltelefon på Finn?

Det blir også spennende å se hva som blir selskapets neste forsikringsprodukt. De har vært tydelige på at de har ambisjoner om å lansere 2-3 nye forsikringer i løpet av året. Sykkelforsikring og andre elektronikkforsikringer er trukket frem ettersom Tillit enkelt kan tilby skadehåndtering for disse produktene gjennom sitt samarbeid med lokale verksteder.

– Skal aktører som tilbyr skreddersydde forsikringer lykkes så tror vi derfor at de er helt avhengig av å inngå allianser med de som selger produktene som skal forsikres.

Forsikring som tilbys sammen med produktet

Selv om det kanskje ikke er realistisk at nordmenn vil forsikre tannbørsten sin, så tror vi at vi vil se en utvikling der aktører tilbyr deler av forsikringsselskapenes forsikringsprodukt i form av mer spesialtilpassede forsikringer. Tryg har i dag en unik posisjon som forsikringsgiver for trygghetsavtaler som leveres av Elkjøp og Eplehuset, men her kan de møte konkurranse fra lettbente og heldigitale forsikringsaktører som leverer en sømløs digital kjøpsopplevelse og mer skreddersøm. Dersom ikke forsikringsselskapene selv tar denne posisjonen, så vil noen andre gjøre det.

En forsikring av en mobiltelefon kan også være mer relevant for kunden å kjøpe fra aktøren som selger dem objektet som skal forsikres. Skal aktører som tilbyr skreddersydde forsikringer lykkes så tror vi derfor at de er helt avhengig av å inngå allianser med de som selger produktene som skal forsikres. Dette vil bidra til oppblomstringen av helt nye økosystemer, der forsikring tilbys som del av andres tjenestetilbud.

Av Elisabeth Solberg, Analyseansvarlig Cicero Consulting.

Dette innlegget ble først publisert i Cicero Markedsrapport. Nysgjerrig på våre rapporter? Ta kontakt elisabeth.solberg@cicero.no