Spire Finans ønsker å bidra med bedre likviditet til små og mellomstore bedrifter

Vi har intervjuet Camilla Sagmo Voje, som leder Spire Finans, for å høre mer om deres planer for tiden fremover og perspektiver på SMB-markedet. I tillegg deler Vegard Helland, konserndirektør for næringsliv i SpareBank 1 SMN, hvilke muligheter oppkjøpet gir.

Camilla Sagmo Voje, adm. dir. i Spire Finans

DeBank ASA ble i 2019 et heleid datterselskap av SpareBank 1 SMN. Selskapet har nå skiftet navn og er omdannet fra bank til finansieringsforetak.

Spire Finans har spesialisert seg på sitt kjerneprodukt, fakturasalg, og jobber samtidig med å utvikle andre spennende produkter. Deres tre viktigste distribusjonskanaler er SpareBank 1 SMN-konsernet, eget salgsteam og strategiske samarbeidspartnere.

– Det som gjør meg ekstra optimistisk på Spire Finans sine vegne er SpareBank 1 SMN-konsernets fokus og helhetlige tilnærming, både når det gjelder teknologisk satsing og samarbeidet på tvers av konsernselskapene. Det er lagt til rette for og startet et tett samarbeid mellom Spire Finans, Næringsliv hos SpareBank 1 SMN og Regnskapshuset for å styrke kundetilbudet til små og mellomstore bedrifter. Dette vil omfatte både gode teknologiske løsninger, rådgivning og veiledning

[…] mange har sett det uforløste potensialet i SMB markedet. 

Camilla har arbeidet med fordringsfinansiering i over 16 år og har opplevd en stor utvikling i markedet, i de teknologiske løsningene som tilbys, og i forhold til hvem som søker eierskap til kundene. Hun forteller at markedet for denne type produkt har vokst jevnt og trutt og har fått økt fokus i Norge de siste årene, mange har sett det uforløste potensialet i SMB markedet. 

Tar tid før markedet blir heldigitalt

Etter at DeBank ble kjøpt opp av Sparebank 1 SMN, fikk de muligheten til å realisere det de hadde startet på, men med et større konsern i ryggen. Dette har åpnet flere nye forretningsmuligheter for Spire Finans;

  • Sammen med SpareBank1 SMN og SpareBank 1 Regnskapshuset kan vi tilby et mer helhetlig kundetilbud.
  • Vi i Spire Finans mener at distribusjon i ERP-/forretningssystemer vil bli en større og viktigere distribusjonskanal i årene som kommer.
  • Vi tror på mulighetene som ligger i regnskap og reskontrodata som grunnlag for å tilby finansielle produkter på tvers av digitale flater.

Voje mener at dette markedet er foreløpig umodent og eksisterende forretningsmodeller er i stor grad uprøvd.

Vår erfaring er at mesteparten av kundene ønsker å snakke med noen før de tar i bruk digitale løsninger

– Vår erfaring er at mesteparten av kundene ønsker å snakke med noen før de tar i bruk digitale løsninger, med andre ord vil det ta tid før dette markedet blir heldigitalt. Vi har derfor organisert oss slik at vi kan finne løsninger også på utsiden av de digitale kanalene som ERP og andre digitale flater, forteller hun.

Fra Spire Finans sitt ståsted virker det sannsynlig at de teknologiske løsningene over tid vil nærme seg hverandre, og at konkurransen om kundene heller vil avgjøres ut ifra andre kriterier. Det kan derfor ligge en risiko i å kun satse på digitale løsninger som forretningsmessig fortrinn.

– Når det gjelder SMB markedet, og fakturasalg særskilt, er det min vurdering at det har gått et hovedskille mellom aktører som tror og satser på heldigitaliserte løp, og andre som tenker at de automatiserte løsningene må det jobbes mer med for å kunne gi flere SMB bedrifter tilgang på finansiering.

– Jeg er godt fornøyd med at Spire Finans er innrettet slik at vi også faktisk er i stand til å hjelpe små- og mellomstore bedrifter med alt dette innebærer, sier Voje

SpareBank 1 SMN ser muligheter i fakturasalg og Spire Finans

Små- og mellomstore bedrifter utgjør ryggraden i norsk økonomi, de representerer mer enn halvparten av verdiskapning og sysselsetting både i Norge og i EU. Segmentet har tradisjonelt sett ikke vært prioritert av de større bankene. SpareBank 1 SMN har i lang tid vurdert fakturakjøpsmarkedet som interessant.

Når vi også vet at oppdaterte reskontrodata blir mer og mer tilgjengelig gjennom ulike flater, så ser vi et stort potensial i å tilby et mer digitalisert fakturasalgsprodukt enn det vi har sett frem til i dag.

Vegard Helland, konserndirektør næringsliv, SpareBank 1 SMN

– Vi ser at det finnes et stort antall selskaper som hele tiden har behov for kreditt og likviditet uten å få tilgang til dette gjennom de tradisjonelle bankene. Når vi også vet at oppdaterte reskontrodata blir mer og mer tilgjengelig gjennom ulike flater, så ser vi et stort potensial i å tilby et mer digitalisert fakturasalgsprodukt enn det vi har sett frem til i dag. Virksomheten skal integreres mot både banken og vårt regnskapshus som er et av Norges største. Slik at vi kan tilby enda flere bedrifter tilgang på likviditet, sier Vegard Helland, konserndirektør for næringsliv i SpareBank 1 SMN.


Interessert i mer innsikt innen bank og SMB? Vi i Cicero Consulting har utført en landsrepresentativ undersøkelse som gir innsikt i drivere, behov og utfordringer som kjennetegner SMB-kundene.

Bilde: Spire Finans og SpareBank 1 SMN og Getty Images