Katta er ute av sekken

Mange banker frykter disrupsjon i privatmarkedet når kunden i en digital verden kan gjennomføre betalinger i andre flater enn i nettbanken, og bankene gradvis mister kontakt-punktene med kunden. For bedrift har det langt på vei allerede skjedd.

Gjestekommentar av Dag Olav Norem, CEO i Folio.

En stor andel av bedrifter gjennomfører betalinger i sitt ERP-system. Komplisert oppsett og høye kostnader holder mange igjen, men av de som har gjort overgangen er det få som vil tilbake.

I det siste har flere banker innført begrensninger på betaling via ERP-system inntil de tekniske løsningene forbedres for å oppfylle PSD2 krav til sikkerhet og sporbarhet. Det har sannsynligvis resultert i en gledelig utvikling i statistikkene for besøk til nettbanken. Men i en Facebook-gruppe for regnskapsførere ble situasjonen nylig beskrevet som å «gå tilbake til steinalderen».

For en bank kan det være fristende å bruke anledningen til å prøve å styre kundene til egne flater. Men dagens bruksmønster har utviklet seg slik det har fordi kundene ønsker det, og kundenes behov har ikke endret seg. I bedriftsmarkedet er katta ute av sekken.

Tjenester som hjelper bedriftsledere i sine daglige utfordringer vil fremover oppleve at finansielle produkter oftere vil bli komponenter i løsningen.

Derimot pågår det en kamp om å bli den beste partneren for ERP-systemene og andre tredjeparts-distributører i et fragmentert økosystem. De mest offensive bankene satser nå tungt på Banking-as-a-Service forretningsmodeller og distribusjon via APIer.

Om bankene kan ta en rolle blant de nye kundeflatene blir spennende å se. I Norge er det ikke uvanlig å ta kontroll over tjenester som kan være potensielle distribusjonskanaler, som for eksempel eiendomsmeglere og regnskapshus. Men økonomistyring utføres i stor grad i selvbetjente digitale systemer, og tekniske integrasjoner kan komme til å få langt større betydning enn menneskelige relasjoner.

Finansielle produkter er ikke mål i seg selv, men virkemidler for å oppnå noe annet. Tjenester som hjelper bedriftsledere i sine daglige utfordringer vil fremover oppleve at finansielle produkter oftere vil bli komponenter i løsningen. Mens klassiske kanaler, som gjør lite annet enn å være butikkhyller for finansielle produkter, vil oppleve at kundene allerede har funnet det de trenger andre steder.

Dette innlegget ble først publisert i vinter-utgaven av Cicero Markedsrapport Bank SMB . Ønsker du å vite mer om våre rapporter? Ta kontakt på e-post stefan.astroza@cicero.no