Innsikt gir oversikt

Norsk finansbransje har gjennom de siste tiår bestått sine prøvelser på en imponerende måte. Men det kommer tøffere tider og næringen må ta enda større samfunnsansvar. Da er innsikt avgjørende for å ta riktige beslutninger.

Skrevet av Kristian Enger, avtroppende sjef i Cicero Consulting


Cicero Consulting har i 25 år utgitt månedlige markedsrapporter om hva som skjer i norsk og nordisk finansbransje. Dette gir en unik innsikt i utvikling innen produkt, pris, distribusjon, markedsføring og regulatoriske endringer over tid. Og det gir oss et fundament for å forstå fremtiden og hvilke utfordringer bransjen må løse.

Finansbransjen har de siste 25 år blitt en avgjørende del av samfunnsutviklingen. Etter finanskrisen i 2008/09 har bransjen tatt en stadig sterkere og tydeligere rolle som en bærebjelke i en norsk økonomi i sterk fremgang. Næringen har lykkes med digitalisering, samarbeid der det er mulig og streng kostnadskontroll der det er nødvendig. Bærekraft er satt tydelig på agendaen og kapital brukes i stadig større grad som virkemiddel i det grønne skiftet. Innovasjon har blitt mer kundedrevet og nye velfungerende samarbeidsmodeller har sett dagens lys. Nye nasjonale og europeiske reguleringer som PSD2 og EUs taksonomi har kommet i stadig høyere tempo og utfordrer bransjens ønske om kundedrevet innovasjon. 

Vi overvurderer endringer på kort sikt, og undervurderer endringer på lang sikt.

Påtroppende og avtroppende sjef for Cicero
Stefan Astroza og Kristian Enger

En av de viktigste læringene vi har sett er at vi oftest overvurderer endringer på kort sikt, og undervurderer endringer på lang sikt. Dette gjelder innenfor alle områder; fra rådgivning og kontor-nedlegging, via produktutvikling og reguleringer til samarbeidsmodeller og kryptovaluta. Jeg har selv vært med å hause opp stemning rundt «den nye vinen» og har lært av mine feil.

En utfordring bransjen kjenner på kroppen og som vil bli en enda større utfordring i årene som kommer er tilgang til talentene. Uavhengig av teknologisk utvikling trenger bransjen de beste hodene innenfor digitalisering, automatisering, regulatoriske og juridiske spørsmål samt kundeforståelse. Finansaktørene må bli enda flinkere til å tiltrekke seg, utvikle og beholde, talenter uavhengig av alder og bakgrunn. Tiltak som omskolering, fjern-jobbing,  jobbrotasjon og «work-life-balance» vil bli viktigere. Finansbransjen er en attraktiv og viktig næring og vi må sørge for at de aller beste hodene ønsker å jobbe her!

Det er med et visst vemod jeg skriver dette. Jeg overlater nå roret til Stefan Astroza og er trygg på at han og teamet vil drive Cicero Consulting videre til beste for bank og finansbransjen. Mitt motto har vært, og vil fortsatt være  at «innsikt gir oversikt». Jeg vil derfor fortsette som abonnent på Ciceros markedsrapporter når jeg nå går over til NHO; en organisasjon som jobber for mange av de samme målene som finansbransjen. Jeg tar derfor med meg all læring og erfaring og takker for følget så langt.

På gjensyn og gjenhør,

Kristian Enger