Pris eller dekning – ja takk begge deler

Vi har tidligere ment at norske forbrukere for ofte ser seg blind på pris og glemmer at vilkårene varerier stort. Kanskje kan en sammenligningstjeneste være redningen for de som velger pris over kvalitet?

Norske forbrukere ser seg ofte blinde på prisen når de skal velge nytt forsikringsselskap. Noe som understøttes med fjorårets forbrukerundersøkelse fra Finans Norge der kun 12 prosent svarte at bedre dekning var årsaken til at de byttet forsikringsselskap. Hele 66 prosent svarte at gunstigere pris var viktigste årsak til at de byttet forsikringsselskap.

Vilkårssammenligningene vi har gjennomført tidligere, og andre aktørers vurderinger bekrefter at det til dels er store variasjoner i vilkårene. DNB har dekningsgaranti på alle «Best-forsikringer» som garanterer kundene dekning dersom andre selskaper har dette i sine vilkår. If og Codan har en lignende variant hvor kundene har vilkårsgaranti sammenlignet med selskapet de hadde før. Dette er vel og bra, men beskytter ikke kundene mer enn at de selv må sette seg inn i vilkårene, oppdage eventuelle feil og kontakte selskapet sitt.

Mens portaler for pris- og vilkårssammenligning er stort i Storbritannia, er det lite brukt her til lands. Forbrukerrådets årlige bytteundersøkelse for 2019 viser at kun syv prosent av forsikringskundene som flyttet eller reforhandlet sine forsikringstjenester tok i bruk Finansportalen. Den historiske utviklingen er heller ingen hyggelig lesning – siden 2014 har andelen som bruker Finansportalen når de flytter eller reforhandler ligget mellom fem og åtte prosent. Aggregatorer som Penger.no er enda mindre brukt skal vi tro samme undersøkelse – kun tre prosent tok i bruk tjenesten sist de konkurranseutsatte sine forsikringer.

Vi tror dette hovedsakelig skyldes at for få aktører er tilgjengelig via sammenligningstjenester og at flytting av forsikring er tidkrevende og komplekst. Vi stiller oss derfor tvilende til om forsikringskunder på flyttefot orker å ta seg tid til å sammenligne vilkår, når vi vet at de færreste sammenligner det som er den viktigste bytteårsaken – nemlig pris.

Norsk familieøkonomi har nettopp kåret If sin reiseforsikring til best i test. Dette harmonerer godt med vilkårssammenligningene vi har utført tidligere. En av konklusjonene i undersøkelsen er at ingen av selskapene har store mangler knyttet til de viktigste dekningene, slik våre sammenligninger tidligere har vist – det er tydelige at selskapene har tatt grep.

Som første forsikringsselskap i Norden tar Codan Forsikring i bruk Defaqtos tjeneste for sammenligning av forsikringsvilkår. Om Defaqtos, eller noen andres, tjeneste for vilkårssammenligning vil øke nordmenns bevissthet ytterligere er vanskelig å si, men det vil uansett være et steg i riktig retning. Så vi applauderer Codan og håper dette er ett av flere initiativ som skal gjøre det enklere for norske forsikringskunder å ikke bare velge billig, men også fornuftig!

Av Petter Nybakk (petter.nybakk@cicero.no)

Nysgjerrig på våre synspunkter og analyser? Vi blir glade for å høre fra deg! Ta kontakt på e-post stefan.astroza@cicero.no