Kommentar: En “klassereise”…

SMB-bedrifter er i vinden for tiden, og det er dette segmentet både de nye nisjebankene og større nasjonale og regionale banker satser bevisst på.

– Vi ser det som vårt ansvar å hjelpe gründere til å lykkes. Det er viktig for vårt næringsliv.

Marianne Bakke, Konserndirektør SMB og Landbruk, SpareBank 1 SR Bank

Hvorfor er det blitt sånn? Her tror jeg det er flere elementer som spiller inn. En ting er risikoprofilen en får ved å diversifisere lånene. Men bankene har også fått øynene opp for hvor lønnsomt dette segmentet er om det betjenes på rett måte.

SMB-bedriftene ønsker å ta i bruk de digitale løsningene som er i rivende utvikling, og de ønsker også å bruke bankrelasjonen sin på andre tjenester enn kontohold, lån og kreditt.

For SR-Banks del er argumentene over også knyttet sammen med vår hensikt som er å skape kraft til vekst og utvikling. Derfor skal vi bidra til at grunnfjellet i Norsk næringsliv lykkes. SMB-bedrifter står for 99 % av Norges over 600 tusen bedrifter.  I tillegg vet vi at det startes i underkant av 20 tusen foretak hvert kvartal, og disse trenger hjelp til å bli mer enn en ide. Vi ser det som vårt ansvar å hjelpe gründere til å lykkes. Det er viktig for vårt næringsliv.

SR-Bank skal være mer enn en bank, og det er vi hver dag for våre SMB-kunder. Vi er rådgivere, vi tilbyr integrerte regnskapstjenester og vi tilbyr alle de tradisjonelle banktjenestene både fysisk og digitalt. I tillegg ser vi hele bedrifter, inkludert eiere og verdikjeden de opererer i.

Så tilbake til begynnelsen. Når jeg startet min karriere i bank var det status å jobbe med de største mest komplekse utlånskundene som krevde skreddersøm. SMB-bedriftene krevde mye, uten at vi så det igjen i utlånsporteføljen. Det var mindre status å jobbe med disse kundene som vi internt ofte omtalte som «plunder og heft-kunder».  Dette opplever jeg er snudd, og nå har vi i min organisasjon organisert oss nærmere massemarkedet av bedriftskunder ved at SMB og Landbruk har fått en egen stemme inn i konsernledelsen. Vi anerkjenner med dette at det å lykkes med SMB-kunder krever fokus og en annen strategi enn å jobbe med de store komplekse utlånskundene. Vår ambisjon er å bli Norge beste SMB-bank. Vi som alltid har hatt en forkjærlighet for dette segmentet opplever vi har vært på en «klassereise».

Av Marianne Bakke, Konserndirektør SMB og Landbruk, SpareBank 1 SR-Bank

Dette innlegget ble først publisert i Cicero Markedsrapport. Nysgjerrig på våre rapporter? Ta kontakt petter.nybakk@cicero.no