Et tilbakeblikk på 2022

2022 kan på alle måter oppsummeres som veldig innholdsrikt, enten vi velger å la bank og forsikringsbrillene være av eller på. Selv om pandemien har sluppet taket og mye har gått tilbake til normalen så har også året vist oss hvor sårbart trygghet og fred kan være, selv om dette er noe mange tar for gitt. Med håp om at 2023 blir året der alt blir mye bedre, ønsker vi å oppsummere noen av våre høydepunkter fra året som har gått.

  • Totalt har vi produsert og distribuert 53 innsiktsrapporter om utviklingen innen bank og skadeforsikringsmarkedet
  • Publisert en dybderapport om mobilitetsutviklingen fra et finansperspektiv
  • Produsert 11 podcastepisoder (link)
  • Hatt flere kommentarer i Shifter og Finanswatch (Link)
  • Vi har lansert nye hjemmesider (link)
  • Holdt 20+ foredrag om sentrale utviklingstrekk innen bank og finans for våre kunder og bransjen
  • Rådgitt våre kunder i sin digitaliseringsreise og bidratt til å utforske nye forretningsmuligheter

Vår ambisjon for 2023 er å ta en tydeligere posisjon i utviklingen av norsk bank og forsikringsbransje. Gjennom prosjekter, møter og podcaster har vi møtt mange dyktige representanter for norsk bank og forsikringsbransje. Sammen med morselskapet vårt Itera skal vi fortsatt jobbe for å spre innsikt om bransjen og samtidig bistå våre kunder i å være en tilrettelegger til fremtidig utvikling og vekst. Vi ser på 2023 som året der mulighetene er flere enn utfordringene, og gleder oss til å ta fatt på det etter jul og nyttår.

Vi ønsker deg en herlig julefeiring og alt det beste for det nye året!

Julehilsen fra oss i Cicero Consulting.