Bruk av IoT i helseforsikring

Forsikringen blir smartere
Som følge av den teknologiske utviklingen ser vi at flere forsikringsaktører tilbyr smart forsikring. Denne type forsikring skaper både gevinster for samfunnet, forsikringsselskapene og forbrukerne i form av mindre skader, lavere risiko og lavere priser. Flere internasjonale aktører satser tungt på smart forsikring og tilbyr en rekke produkter. Smart forsikringer er også på fremmarsj i Norge. SpareBank 1 tilbyr smart bilforsikring ved bruk av sensorteknologi og tester nå ut smart boligforsikring. Tryg lanserer ambisiøs forebyggelsesstrategi og tilbyr smart bilforsikring for unge.

IoT at your rescue
Vi ser en utvikling der helsetjenester blir dyrere, folk blir eldre og antall kroniske sykdommer øker. Teknologi har flere viktige bidrag inn i å begrense denne utviklingen. IoT, som wearables, muliggjør sanntidsovervåking gjennom smartklokka, hvor data kan bidra til å hjelpe kunder å forebygge sykdom og skader og prise mer rettferdig. Flere internasjonale aktører tilbyr nå helseforsikring gjennom bruk av wearables og det amerikanske forsikringsselskapet John Hancock gjør det nå obligatorisk for sine livsforsikringskunder å rapportere om egen helse og trening. I det norske markedet begrenser innovasjon innen helseforsikring seg foreløpig til helseapplikasjoner. Gjensidiges applikasjon, «Iver», tilbyr personlig tips og råd om kosthold, mosjon og livsstil og inneholder treningsprogrammer og utfordringer for å oppnå personlige mål. Storebrand har applikasjonen, «Bli frisk», som skal gjøre bruk av helseforsikring enklere og raskere.

Smart helseforsikring i Norge
Vi tror det kun er tiden av veien før smart helseforsikring også tilbys i Norge. Bruk av wearables og annen teknologi er i sterk vekst. Ikke minst er nordmenn villig til å dele data og har i tillegg høy tillitt til sitt forsikringsselskap. Ifølge Finans Norges Forbruker- og finanstrender 2018 er nærmere én av tre villige til å dele informasjon om sitt forbruksmønster med forsikringsselskapet for å få mer skreddersydde tjenester eller tilbud. Potensialet i forebyggende skadebehandling innenfor helse er stort og kan oppnås gjennom bruk av teknologi og økonomisk belønning av forbrukernes positive handlinger og atferd. Vi tror tilbud av smart forsikring kan bli et viktig våpen i kampen om forsikringskundene i årene som kommer. På den annen side mener vi det er viktig at smart forsikring forblir et valgfritt tilbud, da obligatorisk smart forsikring kan virke mot sin hensikt.

Skrevet av Marthe Amdal (marthe.amdal@cicero.no).

Nysgjerrig på våre synspunkter og analyser? Vi blir glade for å høre fra deg! Ta kontakt med Stefan Astroza på e-post stefan.astroza@cicero.no