Flere bør rette søkelyset mot bedriftsmarkedet

I Europa er det flust av fintech-suksesshistorier og flere har til og med rukket å bli medlemmer av den eksklusive «enhjørningsklubben» – hvor kravet for innpass er verdsettelse på minst én milliard dollar. Selv om vi må se langt etter norske medlemmer, ligger det et stort potensiale for de som satser i bedriftsmarkedet.

Oversikt over oppstart- og vekstselskaper i Norge, og utvalgte fra Europa, innen bedriftsmarkedet

Eksklusiv klubb

Per januar 2019 finnes det mer enn 300 «enhjørninger» rundt om i verden, uavhengig av bransje¹. Spesifikt innen fintech-vertikalen eksisterer det 48 ulike selskaper som samlet er verdt 187 milliarder dollar². Godt over halvparten av disse selskapene kommer fra Nord-Amerika, åtte er fra Asia og ni er fra Europa. Svenske Klarna er blant de aller største europeiske fintechene. Heldigitale utfordrerbanker er de raskest voksende fintech-selskapene globalt. Brasilianske Nubank retter sin mobil-app inn mot de over 100 millioner menneskene i Latin Amerika, som enten er underbetjent eller mangler tilgang til finansielle tjenester. Potensialet er altså enormt. På fem år har selskapet fått 12 millioner brukere i Brasil og ekspanderer nå sin virksomhet til Mexico og Argentina.

Personmarkedet er allerde digitalisert

Det er en kjensgjerning at det norske banksystemet er robust og effektivt, og at de aller fleste bankene har kommet langt i sin digitaliseringsreise. Vi stiller derfor spørsmål ved om nettopp dette er en hindring for nye fintech-utfordrere? Det har de siste årene vært en overvekt av aktører i Norge som har forsøkt å ta posisjoner innen personmarkedet. Ytterst få, om noen i det hele tatt, har lyktes med å bygge posisjoner som utfordrer de etablerte.

Det er en enormt stor oppgave å stjele kundedialogen fra bankene, og flere må nok erkjenne nederlaget fremover. Seierherrene tror vi blir de som fremfor å erodere dem, heller jobber for å spille bankene gode.

Stort potensial i bedriftsmarkedet

Ser vi til bedriftsmarkedet derimot så er historien en annen. Bedriftskundene, og særlig de små og mellomstore, har lenge vært og er fremdeles et underbetjent segment. Prosessene er ofte tidkrevende og analoge, og selvbetjeningsmulighetene er færre sammenlignet med hvordan situasjonen er for personkundene.

Vi tror ikke det er et mål i seg selv å jakte enhjørning-status, men det ligger en stor oppside for de som klarer å knekke digitaliserings-koden

Selv om vi ser en fremvekst av nye aktører innen bedriftsmarkedet, så etterlyser vi enda flere fintech-selskaper som satser på dette underbetjente segmentet. Enten for å «kickstarte» bankenes digitaliseringsreise, eller for å forsøke å komme bankene i forkjøpet og hente ut potensialet på egenhånd. Jobben er ikke gjort i en helomvending. Nye aktører vil støte på utfordringer knyttet til tillit, kapital og kritisk brukermasse, slik som i privatmarkedet. Vi tror ikke det er et mål i seg selv å jakte enhjørning-status, men det ligger en stor oppside for de som klarer å knekke digitaliserings-koden som forenkler hverdagen for eiere og ledere i små og mellomstore bedrifter. 

Av Stefan Astroza (stefan.astroza@cicero.no)

Kilder: ¹CB Insights, ²CB Insights Global Fintech Report Q2 2019


Hold deg oppdatert på SMB-markedet gjennom vår markedsrapport!

Rapporten tilbys som et abonnement med fire utgivelser i året. For mer informasjon og et uforpliktende tilbud, kontakt Stefan Astroza: stefan.astroza@cicero.no, tlf: +47 470 305 53