I denne episoden retter vi lupen mot et av temaene som står øverst på agendaen i styrerommene i de fleste banker – nemlig antihvitvasking (AML). Bankenes ansvar for å stoppe økonomisk kriminalitet blir stadig større. Og det brukes stadig mer ressurser på dette.

Vi har besøk av Henning Gravklev, som er administrerende direktør i Beaufort Solutions, et RegTech-selskap i Finstart Nordic-familien, som jobber med å bekjempe økonomisk kriminalitet. Henning gir sine perspektiver på utfordringer, muligheter, samarbeid og konkurranse innenfor AML-område.

https://open.spotify.com/episode/2vELk0jm76xUzypV2AMwzb?si=e4S1SqShQxCr1yxNuxUCSg