Tjenester

Vi kombinerer markedsinnsikt med forretningsforståelse, teknisk kompetanse og innovasjon. Slik er vi med på å bygge fremtidens finansbransje.

Rapporter

Vårt analyseteam overvåker kontinuerlig det norske bank- og forsikringsmarkedet. Vi tilbyr faste rapporter som det er mulig å abonnere på. Våre månedlige markedsrapporter oppsummerer de viktigste markedstrekk innen bank- og skadeforsikringsmarkedet i Norge med Ciceros tilhørende vurderinger av disse utviklingstrekkene.

Rådgivning

Banker og forsikringsselskap møter mange komplekse utfordringer. Endrede kundebehov, ny konkurranse og teknologi øker kravet til gode strategier, evne til innovasjon og sterk gjennomføringskraft. For å ta riktige veivalg må man ha et tverrfaglig blikk som aldri mister synet av det viktigste – nemlig menneskene. Vi hjelper våre kunder med å nå sine forretningsmål.

Foredrag

Vi vektlegger nær dialog med våre kunder og er tilgjengelig for diskusjon knyttet til våre rapporter og de temaer vi tar opp, så vel som presentasjoner og workshops. Vi har lang erfaring med å holde foredrag med fokus på trender, konkurranselandskap og kundeadferd i bank- og forsikringsmarkedet.

Cicero Financial Solution

Vi leverer Cicero Financial Solution (CFS), en plattform for sømløs finansiell rådgivning og kalkulasjoner. Vi har bred erfaring med utvikling av rådgiverløsninger, og har inngående kunnskap om arbeidsprosesser som bidrar til at vi er en verdsatt sparringspartner.


Sjekk ut vår podcast!