Analyse & Innsikt

Markedsinnsikt innen bank og skadeforsikring

Aktørene i norsk finansnæring står overfor en konkurransearena med høy endringstakt. Gjennom konstant overvåkning av bank- og forsikringsmarkedet leverer vi periodiske markedsrapporter og tilbyr skreddersydde analyseoppdrag for å understøtte strategiske prosjekter.

Cicero Markedsrapport

Markedsrapportene gis ut månedlig og gir en oversikt over markeds- og konkurransesituasjonen innen bank og skadeforsikring, identifiserer trender og benyttes som grunnlag for strategiske beslutninger blant aktørene i Norge.

I rapportene kommenterer Cicero markedsutviklingen og trender med våre vurderinger og betraktninger, ut fra vårt perspektiv som bransjeeksperter.

Analyseoppdrag

Våre kunder bruker Cicero for å understøtte strategiske prosjekter hvor vi bidrar med spisset innsikt og beslutningsgrunnlag. Våre skreddersydde tjenester kan være konkurrentanalyse, kundeundersøkelser og -innsikt eller kartlegging av aktuelle nærliggende bransjer.