Tjenester

Vi styrker kundenes konkurranseevne

Vi bidrar til å øke konkurransekraften til våre kunder i bank- og finanssektoren gjennom strategisk innsikt og fremtidsrettede rådgivningsløsninger.

Gjennom Analyse & Innsikt leverer vi spisskompetanse innen bank- og skadeforsikringsmarkedet. Vi tilbyr konkurrentanalyser og markedsinnsikt med våre vurderinger og betraktninger, ut fra et perspektiv som bransjeeksperter.

Solutions leverer vi vår anerkjente rådgivningsplattform Cicero Financial Solution (CFS). Vi har lang erfaring med systemutvikling og har høy kompetanse innen teknologi, finans, compliance og prosessledelse.