Markedsinnsikt

Krydder i betalingskampen

Apple utvider tjenestespekteret og lanserer Apple Card med tilhørende vennebetaling. Tjenesten ønskes velkommen i Norge, selv om det er uklart når den blir tilgjengelig utenfor USA.

De store blir større

Distribusjonsavtalen mellom Gjensidige og Nordea trådte nylig i kraft og føyer seg inn i rekken av liknende avtaler det siste året.

2018 – handlingens år

2018 har vært et begivenhetsrikt år i bankbransjen og vi forventer intet mindre av 2019. Et år vi fortsatt tror de norske bankene kan føle seg trygge i sine posisjoner.