Markedsinnsikt

Trussel eller mulighet?

Bilbransjen står midt opp i en transformasjon. Omveltningene innen bransjen vil medføre store endringer i forsikringsselskapenes forretningsmodell