Markedsinnsikt

Er du rigget for fart?

Konkurransen innen betaling og banktjenester generelt blir både tøffere og mer global. De vi konkurrerte mot i går er ikke nødvendigvis de vi konkurrerer mot i morgen.

De etablerte spillerne leder an i innovasjonstoget

Det diskuteres mye rundt hvilken rolle tradisjonelle banker skal spille i et fremtidig økosystem der smidige nisjeaktører og globale teknologiselskaper ventes å angripe deler av verdikjeden. Foreløpig er det de etablerte bankene som leder an utviklingen.

PSD2, slipp deg fri

Innen 13. januar i år skal alle medlemslandene i EU ha gjennomført direktivet i nasjonal rett.  Så hva skjer etter at PSD2 har blitt innført? Espen Einn, CEO i Payr, deler sine tanker for 2018